Anlita en Amazon-konsult

Anlita en av våra konsulter och öka er försäljning på Amazon.

Låt en Amazon-konsult från Pineberry hjälpa er att öka försäljningen på Amazon. Oavsett om du jobbat med annonsering på Amazon tidigare eller är helt grön på området kan vi bistå med spjutspetskompetens och verka för att ditt företag ligger i framkant på Amazon.

Så jobbar våra konsulter med Amazon

Amazon är en marknadsplats med både organiska och betalda placeringar. Till skillnad mot Google Ads påverkar den betalda annonseringen hur du rankar organiskt på Amazon. Därför är det viktigt att förstå hur synergierna mellan de betalda och organiska placeringarna fungerar hos Amazon.

 

1. Uppstartsfasen – Mål & Strategi

I början av samarbetet blir vårt fokus att lära känna dig och ditt företag så bra som möjligt genom ett gemensamt uppstartsmöte. Först och främst behöver vi förstå ditt företags målsättning med Amazon. Har ni inga satta kanalmål med Amazon så hjälper vi dig att ta fram rimliga kanalmålsättningar utifrån era affärsmålsättningar för året relaterat till tillväxt och lönsamhet. Vi tittar även på vilka förutsättningar som finns på plats och vilka gemensamma resurser vi har att tillgå för att kunna lyckas på Amazon, exempelvis vilken budget ni avsatt till annonseringen. Vi kan i uppstartsfasen skapa oss den förståelse kring era produkter och ditt segment som behövs för att kunna ta fram en strategi för hur vi ska gå vidare.

Vi tar utefter det fram en övergripande strategi där vi konkretiserar vad vi tillsammans behöver göra för att lyckas nå vår satta målsättning utifrån våra gemensamma resurser. När det är gjort har vi ett gemensamt ramverk att utgå ifrån och arbetet med Amazon-annonseringen kan påbörjas.

2. Sökordsanalys

När ramverket är satt behöver vi titta på hur sökbeteendet kring ditt segment ser ut på Amazon. Det ger oss insikter som vi sedan tar med oss till kommande steg. Vi använder oss av tredjepartsprogram för att ta ut all data. Vi gör sedan handpåläggning för att kategorisera sökbeteendet och behålla det som är relevant. När vi kartlagt och processat sökbeteendet inom segmentet kommer vi presentera resultatet vidare med dig för att delge våra insikter.

3. Produktanalys & Mappning

När vi fått en bra bild av sökbeteendet i din vertikal så tittar vi på hur vi ska kombinera det med ditt produktutbud. Ihop med dig gör vi en produktanalys för att komma fram till vilka produkter vi vill prioritera inom varje segment utifrån vart vi ser bäst chanser att lyckas med försäljningen.

Efter det är gjort så tar vi fram ett styrdokument där vi mappar produkterna mot sökbeteendet som underlag till On-page implementering och Uppbyggnad av annonskontot.

4. On-page implementering

Att optimera dina produktsidor rätt är avgörande för hur väl vi lyckas. Det här är något som behöver göras löpande allt eftersom, men det är också viktigt att vi tillsammans gör en större insats i början av samarbetet innan vi startar upp annonseringen på Amazon.

Optimering av utvalda produktsidor ger oss optimala förutsättningar att lyckas med annonser samt säkerställer att vi kan få organisk ranking.

5. Uppbyggnad av annonskontot

Med föregående fyra punkter på plats har vi det vi behöver för att kunna bygga upp och implementera en annonsstruktur i Amazon Advertising. Strukturen blir därmed ett resultat av arbetet med att definiera målsättningar, välja ut fokusprodukter, genomföra sökordsanalysen, göra mappningen samt On-page implementering.

Strukturen byggs enligt vår best practice där vi får bra kontroll över annonseringen och stora möjligheter att på ett framgångsrikt sätt löpande kunna utföra optimering samt rapportera resultatet

6. Löpande optimering & Rapportering

Vi kommer löpande optimera annonseringen på Amazon Ads utifrån den gemensamma målsättningen inom ramen för den satta strategin. Det innebär att vi jobbar löpande med att exempelvis genomföra budjusteringar för att nå lönsamma positioner, lägga till nya sökord med potential, utesluta dåligt presterande sökord, A/B testa produkter mot olika sökningar osv.

Kring det organiska arbetet, Amazon SEO, har vi bevakning på våra primära produkter för att via tredjepartsprogram kunna följa den organiska utvecklingen i kontot. Det ger oss möjligheter att se vilka optimeringsmöjligheter som behövs, samt att vi kan rapportera de organiska positionernas utveckling månadsvis.

Synergierna mellan den organiska försäljningen och den betalda försäljningen kommer bli avgörande för att vi ska lyckas, det är därför avgörande att även se till helheten i samarbetet i samband med rapporteringen. Månadsrapporten innehåller våra rekommendationer på nästa steg och föreslår förbättringar där vi ser möjligheter.

Välkommen att höra av dig

Om du är i behov av en Amazon-konsult och vill höra mer om hur vi jobbar är du varmt välkommen att höra av dig så bokar vi in ett förutsättningslöst möte. Väl mött!

*” anger obligatoriska fält

En offert från oss är kostnadsfri och ej bindande. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till vår integritetspolicy.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.