Programmatic

Öka dina intäkter och synlighet med hjälp av programmatic

Ökad räckvidd

Nå nya kunder

Snabba insikter

Lönsam annonsering

Eller ring oss på: 08-559 23 991

Programmatic, eller programmatisk annonsering, erbjuder en enorm räckvidd och är lämpligt för dig som vill maximera chansen att nå ut till en så stor andel av din målgrupp som möjligt.

Programmatisk annonsering är ett bra val för att utöka din nykundsbearbetning när de mer köpnära kanalerna som sök har börjat bli mättade. Annonseringen kan göras som en ren räckvidds- eller varumärkesbyggande aktivitet, men också resultatinriktat med fokus på bearbetning av besökare som ännu inte konverterat.

WordOn blir en del av Pineberry

Pineberry har nyligen förvärvat den digitala byrån WordOn, som med sin spetskompetens inom programmatic och displaymarknadsföring stärker Pineberrys erbjudande inom programmatic och strategiska medieköp. Läs mer om sammanslagningen här.

Vad är programmatic?

Programmatic gör det möjligt att annonsera på nästintill alla sajter som erbjuder annonsering. Programmatisk annonsering innebär förenklat att annonsutrymme erbjuds och köps automatiserat genom en plattform.

Publicister erbjuder sitt annonsutrymme genom att koppla upp sig till en SSP (supply side platform) och köpare får i sin tur åtkomst till annonsutrymmet genom att koppla upp sig mot en DSP (demand side platform). Köpare konkurrerar om det erbjudna annonsutrymmet genom ett budförfarande.

Fördelar med programmatisk annonsering:

  • Snabba insikter
  • Styrningsmöjligheter (målgrupper, geografi, enhet, etc.)
  • Lätt att optimera och justera
  • Enkelt att göra budgetjusteringar

Googles plattform Display & Video 360

Vi använder Googles plattform Display & Video 360 (DV 360) för att genomföra våra programmatiska köp genom vilken det är möjligt att styra mot de målgrupper du eftersöker med hjälp av:

  • Googles egna målgrupper
  • Tredjepartsdata
  • Förstapartsdata

Så här jobbar vi med programmatic

Uppstart

För att kunna komma fram till bäst möjliga strategi för din programmatiska annonsering behöver vi sätta en målsättning för din annonsering. Målsättningen kan vara något du redan har bestämt eller något som vi gemensamt kommer fram till. Vi behöver även få insikt i din målgrupp och kundens köpresa för att få en bra utgångspunkt i vårt arbete.

Analys

Vi implementerar alltid spårning hos våra kunder för att analysera vilka som besöker din sajt i dag. Detta hjälper oss både att se vilka målgrupper vi bör rikta oss mot på förhand, men framför allt är det viktigt för att vi automatiskt ska kunna hitta nya besökare som i så stor utsträckning som möjligt liknar era mest värdefulla besökare samt för att vi ska kunna genomföra retargeting.

Uppsättning av annonskonto

För att komma igång behöver vi skapa ett annonsörskonto i Google DV 360 som är vår plattform för programmatisk annonsering.

Strukturellt bygger vi kontot utifrån den målsättning, budget och kampanjlängd som gäller för just ditt projekt.

Optimering och rapportering

Vi optimerar löpande annonseringen för att nå de mål vi har satt upp. Optimeringsarbetet innefattar bland annat maximering av resultatet för befintliga strategier, avsluta målgruppsstyrningar som inte fungerar och testa nya, lägga till och exkludera material. Vi rapporterar löpande hur annonseringen går och ger rekommendationer på de förbättringsmöjligheter vi ser.