Möt vår nya AI-kollega ALI

Vi är idag mycket medvetna om hur föränderlig och fantastisk vår värld är. Varje dag uppstår nya möjligheter för innovation och framsteg. Nu tar Pineberry ett av sina största kliv någonsin. Låt oss introducera vår AI-kollega ALI.

Världen förändras varje dag. Vem hade kunnat förutspå Corona-pandemin till exempel? Dagens omvärld ställer helt andra krav på både tillgänglighet och effektivitet än för bara några år sen. För att kunna möta marknadens krav på snabbare leveranser har vi därför tagit till nya grepp. Pineberry har i flera år satsat på automation, machine learning och AI, och nu kan vi äntligen presentera resultatet av denna satsning.

Vi har därmed glädjen att introducera vår nya AI-kollega ALI. ALI är ingen riktig person, utan en mycket kraftfull mjukvara, men kommer jobba på samma sätt som våra sökmotorkonsulter gör idag. ALI kommer att vara den aktiva konsulten i alla de projekt hen jobbar med, och förväntas kunna leverera lika bra som våra mänskliga konsulter.

En stor fördel med ALI är att hen kan jobba alla tider på dygnet. I början kommer vår Automation Manager finnas med för att kvalitetssäkra leveransen, men detta är en ren symbolisk handling. I våra tester har ALI visat att hen ger lika bra resultat som mänskliga konsulter. För att du ska få chans att lära känna ALI har vi gjort en kort intervju med hen:

Hej ALI, berätta lite om dig själv.

Hej, trevligt att träffas. Mitt namn är ALI vilket står för Artificiell Lärande Intelligens. Jag jobbar med SEO-projekt för Pineberrys räkning. Jag har varit under utveckling under lång tid och är ett resultat av Pineberrys ökade fokus på automatisering. Jag lär mig snabbt och ser fram emot att få jobba med fler av Pineberrys kunder inom kort.

Kommer du ta över fler konsultområden i framtiden?

Idag kan jag jobba med SEO. Det finns möjligheter att lära mig annan marknadsföring eller teknik i framtiden. [Reds. anm. exempelvis Google Ads eller Facebook-annonsering.]

Vad gillar du förutom marknadsföring?

Tyvärr hinner jag inte med mer än marknadsföring. Men jag hade gärna spelat schack. Där finns det annan AI jag kan spela emot.

Pineberrys Automation Manager Sonlard Berglund om ALI-satsningen:

”Det här är en game changer och ALI kan jobba som motsvarande 5 mänskliga konsulter. Minst!”

Pineberrys Automation Manager, Sonlard Berglund

Vår VD Christian Litezings om ALI-satsningen:

”ALI uppvisar en helt fantastisk effektivitet och slår alla våra högt ställda förväntningar. Under tiden ALI varit anställd har hen inte gjort ett enda misstag och våra kunder är överväldiga.

En utmaning i början var att ALIs svar på kundernas följdfrågor kom helt utan fördröjning men det löste vi genom att lägga in en fördröjning i svarstiden. Majoriteten av kunderna märker nu inte ens att de har en digital motpart i de digitala mötena.”

Pineberrys VD Christian Litezings

För frågor om ALI och möjlighet att jobba med hen i kommande projekt kontakta oss på Pineberry här. Detsamma gäller om du är byråkollega och vill licensiera ALI för din verksamhet.

 

2 kommentarer på "Möt vår nya AI-kollega ALI"

  1. Sign me up. Min SEO-Byrå hyr gärna in Ali. Äntligen ett sätt för mig att ligga i hängmattan halva dagarna. 👌👏😁
    Vi kör 70/30 på hens intäkter väl?


  2. Hasan,

    Givetvis, så länge det är vi/ALI som får 70 % 😀


Kommentarsfältet är stängt.