Ännu ett framgångsrikt år till handlingarna

Bokslutet för 2010 är klart och vi på Pineberry kan glädjande lägga ännu ett framgångsrikt år till handlingarna.

Vår ambition att växa organiskt i takt med våra kunder fortsätter att bära frukt. 2010 bjöd på ett stort kundinflödet för Pineberry vilket ledde till att vår omsättningen ökade med 44 % jämfört med 2009.

Efterfrågan på våra tjänster inom sökmotoroptimering visade en fantastisk ökning under 2010. Vårt angreppsrätt som innebär att vi tar oss an varje kund med en unik strategi är väldigt uppskattad bland våra kunder.

Utveckling hittills under 2011 har varit fortsatt väldigt bra. Antalet kunder växer månad för månad och vi ser med stor tillförsikt fram emot resten av 2011.

2010 2009 20081
Omsättning, MSEK 11,5 8,0 6,5
Kunder2 114 45 22
Anställda3 14 10 8

1År 2008 innehåller 13 månader på grund av brutet räkenskapsår
2Antalet kunder inom sökmotoroptimering vid årets slut
3Genomsnitt antal anställda under året