Pineberry summerar 2012

På Pineberry kan vi lägga ytterligare ett framgångsrikt år till handlingarna. Under 2012 firade vi vårt femte år som företag och vi kan se tillbaka på ännu ett år av bra tillväxt.

Under 2012 ökade vår omsättning med 20 % och samtidigt har vi ökat antalet kunder inom sökmotormarknadsföring med nästan 30 %. Som grädde på moset blev Pineberry utsedd till DI Gasell 2012.

Vi ser med stor tillförsikt fram emot 2013. Marknaden för sökmotormarknadsföring växer i hög takt och vi upplever en stor efterfrågan på våra tjänster.

Vi vill passa på att tacka alla våra kunder för det förtroende och den entusiasm ni visade oss under det gångna året.

2012 2011 2010 2009 20081
Omsättning, MSEK 18,1 15,1 11,5 8,0 6,5
Kunder2 290 225 114 45 22
Anställda3 20 14 14 10 8

1År 2008 innehåller 13 månader på grund av brutet räkenskapsår
2Antalet kunder inom sökmotormarknadsföring vid årets slut
3Genomsnitt antal anställda under året