Angelas Method

På forum runt om i världen talas det om olika snabba metoder för att nå bra resultat. En metod som pratas ofta om bland de mindre finkänsliga sökmotoroptimerarna i allehanda länder är vad som kallas Angelas Method. Metoden går mer eller mindre ut på att bygga en väldigt nischad site och sen skapa profiler, registrera sig i forum osv med länkar tillbaka till siten.

En av grundförutsättningarna för att Angelas Method ska fungera är tydligen att man alltid ska använda samma ankartext och att den ska vara huvudsökordet. Angela delar sen ut en lista varje månad med siter där man ska registrera sig, det handlar alltid om stora communities med hög trust eller liknande. Det här kan mycket väl vara en metod som fungerar ok kortsiktigt men det finns en del riktigt stora problem.

För det första tycker jag att det helt klart gränsar till spam om det inte rent ut sagt är spam. Det är förstås alltid en risk i sig men metoden medför en hel del andra problem också. Risken för att fastna i ett filter om man använder allt för ensidiga ankartexter är rejäl, även om metoden funkar på kort sikt så är chansen att det ska gå under en längre period minimal. Dessutom finns det ju alltid problemet med att länkar av det slaget ofta blir nofollow efter ett tag. Dessutom är det trots hög generell trust i siterna länkarna kommer från bara riktigt svaga inlänkar utan någon vidare relevans, inte så himla hejigt alltså.