Search Analytics for Sheets

Den stora fördelen med Search Analytics for Sheets är att du kan göra automatiska backuper på din data från Google Search Console. Du kan också enkelt gruppera och filtrera din data på bland annat sökfrågor och målsidor. Sen är det även helt kostnadsfritt.

Search Analytics for Sheets är ett tillägg i Google Sheets. Du behöver egentligen bara ett Google-konto och Google Search Console kopplat till din webbplats. Vi går igenom hur du sätter upp automatiska hämtningar och ger även tips på några användbara backuper du kan sätta upp.

Först lite bakgrund till Google Search Console

Google Search Console (GSC, eller gamla Google Webmaster Tools) är ett användbart verktyg från Google för alla som jobbar med att driva trafik till webbplatser. Med GSC ger Google dig en hyfsad bild över hur din webbplats mår i Googles ögen och hur din webbplats presterar i Googles organiska sök.

Det finns dock några funktioner som vi tycker saknas i GSC:

  1. Vi hade gärna sett att Google gav oss all sökdata. Enligt Google själva redovisas bland annat inte ovanliga sökfrågor och detta för att skydda användarna. Sökdatan är alltså inte exakt, men den ger dig en bra fingervisning.
  2. Vi hade gärna kommit åt sökdata som är mer än 90 dagar gammal. Detta gör att vi inte kan analysera vår sökdata från exempelvis senaste halvåret. Vi som jobbar med sökmotoroptimering vet att SEO är ett långsiktigt arbete. Därför hade vi önskat mer än bara en tidsperiod på 1-90 dagar. Det går dock att göra manuella exporter direkt från GSC, som vi skrivit om tidigare, men det är alltid skönt att slippa måsten. Och med tillägget Search Analytics for Sheets slipper vi i alla fall ett måste i månaden. Google har sagt att de ”funderar på” eller ”jobbar på” att ge oss mer data än 90 dagar, men det har de sagt i ungefär tre år. Till dess får vi helt enkelt lösa det på egen hand.

Search Analytics for Sheets

Eftersom det går att koppla upp sig mot Google Search Consoles API, går det också att bygga verktyg som kan hämta data direkt från GSC. Detta har Mihai Aperghis gjort. Han har skapat ett Google Sheets Ad-on (Google Kalkylark-tillägg) vid namn Search Analytics for Sheets som hyllas i SEO-kretsar. En bra funktion med tillägget är att du snabbt kan få ut grupperad och filtrerad data från GSC till ett kalkylblad. Men den bästa funktionen är ändå att tillägget kan hämta din data en gång i månaden utifrån grupperingen och filtreringen som du valt. Läs mer om tillägget här.

Krav för att komma igång med Search Analytics for Sheets

För att använda Search Analytics for Sheets behöver du Google Search Console kopplat till din webbplats, samt att du behöver ett Google-konto för att komma åt Google Drive där du också hittar Google Sheets.

När du kommit igång med ovanstående är det dags att installera tillägget Search Analytics for Sheets för Google Sheets. Tänk på att du behöver använda samma Google-konto för Drive som för GSC.

Installera Search Analytics for Sheets

  1. Installera tillägget Search Analytics for Sheets.
  2. Ge tillägget ditt godkännande (auktorisera) för att få tillgång till datan som du har i GSC.
  3. Öppna ett nytt Google Sheets (görs från din Google Drive).
  4. Klicka på Tillägg uppe i menyn.
  5. Ställ dig på Search Analytics for Sheets (som du ska finnas bland dina tillägg).
  6. Klicka på Open Sidebar.

Ställ in Search Analytics for Sheets

Search Analytics for Sheets

Verified site:
Välj webbplatsen som du vill hämta data från. Har du angett både utan www och med www samt http och https i GSC (som du bör göra) kommer du se alla alternativ här. Tänk på att välja den variant av webbplatsen som du använder.

Data Range:
Välj tidsperioden som du vill hämta din data från.

Search Type:
Välj mellan Web, Image och Video beroende på vilken data du vill analysera.

Group by:
Här väljer du hur du vill gruppera din data. För varje grupp skapas det en kolumn i ditt sheet.

Filter by:
Här kan du lägga till ett filter på Page, Query, Country och/eller Device. Ett användbart filter här är att filtrera på en speciell kategori/sida om du bara vill se data för det segmentet.

Aggregation type:
Välj om du vill hämta din data utifrån property (webbplats) eller page (sida). Tänk på att du inte kan välja att gruppera på page och/eller filtrera på en page och samtidigt välja Aggregation type: By property. Det går inte ihop och ger dig felmeddelande.

Rows returned:
Här väljer du hur många rader av data som du vill hämta hem. Välj Everything här.

Results Sheet:
Välj var du vill hämta din data. Tänk här på att om du har data i bladet som du står på och väljer Active Sheet så kommer du skriva över datan/bladet.

Hämta data från Search Console automatiskt varje månad

Det är här tillägget visar sin styrka. Ställ in hur du vill hämta din data. Välj grupper och sätt filter om du vill. Förutom att tillägget kan hämta din grupperade data och filtrering kan det även hämta hem ogrupperad data i ett separat blad. Kryssa i Also backup non-grouped data in a separate sheet om du vill ha detta. Det ger dig en snabb överblick över hur din CTR, visningar, klick och position förändras från månad till månad.
Välj Email me backup status om du vill ha notifieringar om hur dina backup går.
Välj Run a backup cycle right away om du vill köra igång direkt med datan för föregående månad.

Använd separata sheets för dina backups och dina manuella hämtningar som du gör. Samt att du döper dina sheets till det de gör. Annars blir dina sheets snabbt röriga.

Tips på olika backuper som du kan sätta upp

Förutom att ta full backup på din sökordsdata kan även Search Analytics for Sheets segmentera data direkt vid själva hämtningen. Detta är värdefullt om du till exempel vill fokusera på en specifik sida eller specifikt sökord och bara analysera datan som rör den sidan/sökordet. Här är tre användbara backuper som du kan titta närmare på:

Förbättra din CTR på värdefulla målsidor
Genom att du kopplar ihop GSC och Google Analytics kan du få mer information, till exempel hur dina landningssidor presterar. Gå in i Google Analytics > Förvärv > Search Console > Målsidor. Lokalisera värdefulla målsidor (t.ex. hög konverteringsfrekvens) med låg CTR och där det finns potential för att höja din CTR. Sätt upp ett nytt sheets med en backup och ett filter bara på den målsidan. Experimentera sen med din Title och Meta description (dock inte samtidigt, för det kan då vara svårt att veta vad som gjorde att din CTR gick upp eller ner). Skriv ner dina förändringar och följ sedan upp resultatet genom att analysera din backup med data för varje månad.

Optimera dina målsidor
Sätt upp en backup där du grupperar på Query och Page. Sätt ett filter på Page och Equals med målsidan som du vill analysera. Kör din backup. Analysera dina backuper efterhand att de kommer in. Leta efter prefix, suffix och synonymer som du skulle kunna optimera mot. Mer tips på hur kan optimera dina målsidor kan du läsa under Optimera i inlägget Sluta aldrig att optimera dina målsidor av oss.

Upptäck duplicerade sidor på viktiga sökfrågor
Tror du att du har problem med flera sidor som berör samma ämne på din webbplats? Tycker även Google att du har flera sidor som berör samma ämne? Vi testar.
Gruppera på Query och Page. Sätt ett filter med Query och Equals på sökordet som du vill analysera. Sätt igång en backup eller bara en Request. Ser du att flera sidor har många impression och ungefär samma position? Här skulle det kunna vara så att Google har problem att avgöra vilken sida som är mest relevant, det vill säga du har problem med duplicerade sidor. Undersök sidorna och försök göra sidorna tydligare för Google. Vänta. Analysera din data. Agera och börja om.

Vill du läsa mer om hur GSC redovisar datan går det att läsa mer här.

Kontakta gärna oss på Pineberry om du har några frågor som rör Google Search Console och kommentera gärna om tillägget hjälper dig i ditt SEO-arbete.