Snapback

Snapback är en tjänst som blivit lite omtvistad, mycket för att den missbrukats på ganska otrevliga sätt. Snapback är att registrera en domän så fort som möjligt efter att den blivit tillgänglig igen. Om någon haft en domän och låter den löpa ut av en eller annan anledning så tar det ett tag men sedan blir den återigen tillgänglig för registrering. Att gör en Snapback är då att så fort den blir ledig reigstrera den. Ibland var det inte meningen att domänen skulle löpa ut utan det skett av misstag och det är i dom lägena som snapback kan anses befinna sig i moralens gråzoner. Oftast har det varit ett aktivt val av den tidigare ägaren till domänen att låta den löpa ut, kanske hade man inte använt den till något eller så har man helt enkelt tröttnat på den.

Snapback har många användningsområden, kanske blir äntligen en domän ledig som du haft ögonen på länge och då är snapback det enda rimliga alternativet, annars kniper någon annan den. Bland Sökmotoroptimerare används snapback oftast för att få tag på domäner som redan har inlänkar. Många inlänkar stannar kvar även efter att domänen bytt ägare och allt optimeraren behöver göra är alltså att fylla på med nytt innehåll så har han en sida som redan har ett värde.

Det diskuteras ofta och livligt vilket värde länkar till och från snapbackade domäner har och en del vill mena att alla inlänkar avskrivs om domänen byter ägare på det viset. Jag skulle vilja påstå att man kan vara relativt säker på att ett visst värde har dom.