Fast eller rörlig Google Ads budget?

Ska du arbeta med en fast eller rörlig budget i Google Ads? Det korta svaret är att de försäljningsrelaterade/leadsgenererande kampanjerna i Google Ads i regel alltid bör eftersträva en rörlig budget.

En vanlig fråga vi får är hur du ska sätta din budget för Google Ads. I den här artikeln går vi igenom utmaningarna och riskerna med en fast budget och vad som krävs för att du ska kunna förflytta dig till en rörligare budget.

Varför blir en fast budget alltid fel?

Sökbeetendet är ett resultat av den omvärld vi lever i, externa parametrar som säsong, konjunkturer eller pandemier får enorma konsekvenser för utfallet av sökbeteendet inom en viss bransch. Hur stor andel av sökbeteendet som vi vill fånga beror på våra mål och vår strategi, vilket formas av våra resurser och prioriteringar.

Hur stor del av sökbeteendet som vi sedan faktiskt kan fånga beror på interna faktorer som vår varumärkeskännedom, positionering, kommunikation och erbjudanden inom varje område vi vill synas på. Inget av det jag exemplifierade ovan är beständigt, eller går att förutspå fullt ut.

Konsekvenserna av en fast budget

När man arbetar med en budget inför ett nytt år så försöker man ta alla parametrarna i beaktning, sannolikt ihop med en utvärdering av föregående år. Men även om man skulle göra det, är sannolikheten att träffa fel på sin satta budget väldigt stor.

Frågan är egentligen inte om du träffar fel, utan hur fel du kommer att träffa. Följdeffekten av att inte nyttja en kanal som Google Ads till fullo på grund av en för liten budget kommer innebära att du riskerar att tappa lönsamma affärer vilket kommer hämma tillväxten för ditt bolag över tid.

En för stor budget som måste spenderas i Google Ads riskerar istället att slå hårt mot din lönsamhet, och potentiellt även förlorad total försäljning ifall att din budget hade kunnat gjort mer nytta i andra kanaler. Helt fasta budgetar för de försäljningsrelaterade/leadsgenererande kampanjerna i en kanal som Google Ads kommer med andra ord alltid att få en negativ inverkan.

Potentiella lösningar

Optimalt hade såklart varit att inte ha någon budget alls att ta hänsyn till, oavsett kanal, utan att låta alla typer av marknadsaktiviteter vara styrda på utfall. Utmaningen du får då är att vissa andra, mer varumärkesbyggande marknadsaktivteter, kan vara svåra att utvärdera på kortare sikt och därmed ofta behöver mer förutbestäma budgetar och tydligare ramverk med längre fönster för utvärdering.

Ofta behöver också en marknadsbudget gå ihop sig när året är slut, alla har inte lyxen att kunna skjuta till mer pengar under året även om försäljningen skulle öka.

Nyckeln handlar istället om planera upp året på ett sätt som skapar flexibilitet inom vissa ramar. Exempelvis är det mycket bättre om dina försäljningsdrivande delar i Google Ads har en helt fri budget satta utifrån vissa specifika lönsamhetsmål, och att man i de mer varumärkesbyggande delarna/kanalerna kan vara mer flexiblen utifrån hur de försäljningsdrivande delarna presterar.

Om någon typ av varumärkesbyggande aktivitet dessutom planeras in mot slutet av året så finns störst flexibilitet att kunna ta rätt beslut med budgeten man förfogar över, ifall man inte skulle lyckas skjuta till extra budget till de försäljningsrelaterade aktiviteterna utöver befintlig budget.

Investera i din data och sätt korrekta mål

Lyckas du som annonsör hitta ett sätt att skapa en helt rörlig budget för dina leadsgenererande/försäljingsrelaterade Google Ads investeringar kommer du kunna kapitalisera på kanalens fulla potential utan att gå miste om den lönsamma trafiken.

Men kom ihåg att det bara går att göra om du investerat tillräckligt mycket i din data som du tar besluten på, samt att du satt korrekta mål för att säkert kunna veta om din försäljning/leadsgenerering är lönsam eller inte.

Vill du ha hjälp med att nå en rörlig Google Ads-budget? Då hjälper vi gärna till!

Lämna ett svar

Läs våra regler för kommentarer. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *