Optimera mot rätt konvertering i Google Ads

Att optimera mot fel mål i Google Ads är kostsamt. Samtidigt är det lätt hänt att det blir fel. I denna artikel lyfter vi fram ett antal viktiga steg för att hämna rätt med sina mål.

Att optimera mot rätt konverteringar i Google Ads är enklare sagt än gjort. Jag upplever att väldigt många annonsörer inte hamnar helt rätt här. När man som annonsör, medvetet eller omedvetet, optimerar mot fel mål blir det kostsamt. Detta gäller generellt för all marknadsföring men extra mycket i en kanal som Google Ads där mycket av Googles algoritmer kretsar just kring annonsörens mål.

För att hitta rätt i denna snåriga djungel behöver man gå igenom ett antal steg:

Välja sina mål

Först och främst behöver du som annonsör bestämma vilka mål du vill optimera din annonsering mot. Detta kan tyckas självklart men en stor del av de företag som idag annonserar på Google Ads har inte bestämt något tydligt mätbart mål med annonseringen. Valet av mål måste givetvis grunda sig i annonsörens affär och vara anpassat till Google Ads som kanal.

Mäta rätt mål

När du valt vilket eller vilka mål du ska optimera mot är näst punkt att säkerställa att du tekniskt mäter dessa mål och att spårningen fungerar som det är tänkt. Här finns det olika alternativ. Antingen mäter du dina konverteringar direkt med hjälp av Google Ads conversion tracking eller så mäter du via generella webbanalysverktyg som Google Analytics eller Matomo och därefter importerar du dessa konverteringar till Google Ads. Det finns för- och nackdelar med dessa båda alternativ men frågar du mig så förespråkar jag Google Ads conversion tracking.

Primära och sekundär mål

När du har valt dina mål och du säkerställt att du mäter dem korrekt är nästa steg att berätta för Google att du vill optimera din annonsering mot just dessa mål. Detta gör du på sidan Konverteringar (Verktyg / Mätning / Konverteringar) som enligt mig är en av de mest förvirrande sidorna i hela Google Ads och som skapar många onödiga missförstånd.

Om du går in på Konverteringar finns det i de flesta fall många olika typer av konverteringar som redan är inlagda. Det kan vara automatiska konverteringar som Google skapat, gamla konvertering från UA (gamla Google Analytics) och så vidare. Det kan även finnas flera konverteringar för samma mål, exempelvis om du både lagt in Google Ads conversion tracking och dessutom importerar konverteringar från Google Analytics för samma mål.

För alla de konverteringar du har på sidan Konverteringar i Google Ads behöver du ange om målet ska vara primärt eller sekundärt. Väljer du att en konvertering är primär innebär det att Google optimerar för denna konvertering i exempelvis budgivningen om du använder dig av någon form av Smart Bidding.

Väljer du att en konvertering är sekundär använder Google Ads inte denna data aktivt i sina optimeringar utan bara som observation i bakgrunden.

Om du har exempelvis har 10 st konverteringspunkter inlagda på sidan Konverteringar men det bara är 3 st av dessa du vill optimera för är det viktigt att just dessa 3 är satta som primära och att övriga 7 är satta som sekundära.

I scenariot som jag nämnde ovan, att du har två konverteringspunkter inlagda för samma mål (exempelvis både från Google Ads conversion tracking och Google Analytics) är det viktigt att du bara har en av dem som primär. Annars kommer du dubbelräkna dina konverteringar.

Det är inte bara på sidan Konverteringar som det är förvirrande med primära och sekundära mål. I Kampanjvyn som många annonsörer använder sig av finns kolumnerna ”konverteringar” som visar resultat från alla primära mål medan kolumnen ”alla konverteringar” visar alla primära och sekundära konverteringar. Även här gäller det alltså att hålla tungan rätt i mun.

Mål på kontonivå

För att komplicera det ytterligare går det på sidan Konvertering att ange om ett mål ska vara på kontonivå eller inte. Är det på kontonivå innebär det att detta mål används i alla kampanjer. Detta är standard när du lägger in nya mål, och vill du inte att det ska vara så är det viktigt att du ändrar detta. I många fall är det rimligt att använda sig av samma mål i alla kampanjer, men det finns såklart många olika fall när du vill sätta upp specifika mål för vissa utvalda kampanjer.

Olika mål har olika värde

Sist men inte minst är alla mål inte lika mycket värde. Eller rättare sagt, det är sällsynt att de är lika mycket värda. Om vi tänker oss att du är ett B2B-företag som vi på Pineberry och du har två mål som du mäter mot; inskickade offertförfrågningar och nyhetsbrevsanmälningar. Då är det sannolikt så att det är mycket mer värdefullt för dig som företag att få in en offertförfrågan jämfört med att få in någon som prenumererar på ditt nyhetsbrev.

Om du inte anger att dessa konverteringar är av olika värde kommer Google Ads anta att de är jämbördiga och ”jaga” lika hårt efter en offertförfrågan som en nyhetsbrevsprenumerant. Därför är det viktigt att du funderar igenom om dina mål har olika värde för dig och justerar inställningarna därefter.

Vill du ha hjälp att navigera genom konverteringsdjungeln på Google Ads? Hör då gärna av dig till oss.

Lämna ett svar

Läs våra regler för kommentarer. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *