Pinnar du dina RSAs?

Att pinna rubriker och beskrivningar i RSAs hanteras olika branschen. Vissa Google Ads-konsulter gör det alltid, andra gör det aldrig. Det finns goda skäl till båda vägar.

Den 30:e juni försvinner möjligheten att skapa nya ETA-annonser vilket kommer göra att RSAs (responsiva sökannonser) tar över ännu mer på Google Ads. Många annonsörer har sedan länge gått över till RSAs och jag tror att övergången i sommar blir relativt odramatisk.

En sak som verkar ”dela” branschen är huruvida det är bra eller inte att ”pinna” (fästa) rubriker och beskrivningar i en RSA. När du fäster en rubrik eller beskrivning i en RSA visas den enbart på den specifika platsen i annonsen och inga andra rubriker eller beskrivningar kan visas där.

pinnad rubrik

Om du exempelvis pinnar ”Gräsklippare för proffs” i rubrikposition 1 kommer den alltid visas som första rubrik. Du kan teoretiskt pinna alla rubriker och beskrivningar och på så sätt skapa en ”statisk” annons likt ETA-annonser. Det går även att välja en mellanväg där du pinnar ett par olika rubriker på exempelvis rubrikposition 1 och då kommer någon av dessa pinnande rubriker visas som första rubrik.

När jag frågat runt bland Google Ads-konsulter i branschen får jag väldigt blandade svar när det gäller om de föredrar att pinna eller inte. Vissa säger att de aldrig pinnar, andra pinnar alltid och några gör det ibland.

Själv tillhör jag gruppen som nästan aldrig pinnar. Anledning till att svaren är så olika är sannolikt att det finns goda argument för båda läger, och att det är svårt att vara säker på vad som verkligen ger bäst resultat.

Fördelar med att pinna

  • Många anser med rätta att det fortfarande är väldigt viktigt att annonsen matchar det sökord som man annonserar på. Låter du Google välja fritt bland dina rubriker finns risken att Google väljer rubriker som inte innehåller sökordet när de sätter ihop en annons vid ett givet tillfälle. Ett sätt att minska denna risk är att ta med sökordet i väldigt många av dina rubriker. Alternativet är pinna en rubrik som du vet innehåller det viktigaste sökordet för annonsgruppen och på så sätt ger du dig friare tyglar när du skriver övriga rubriker. Sen går det att diskutera hur stor denna risk egentligen är, för Google kommer sannolikt välja rubriker som matchar googlingen oavsett om du pinnar eller inte.
  • Under inlärningsperioden kommer Google testa dina rubriker och beskrivningar ganska friskt innan de börjar lära sig vad som fungerar. Genom att pinna kan du se till att rubriker och beskrivningar som du sedan tidigare vet levererar bra resultat alltid är med.
  • I vissa branscher och fall kan det finnas saker som av legala skäl måste finnas med i en annons, exempelvis en ansvarsfriskrivning. Detta löser du genom att pinna en rubrik och/eller en beskrivning.
  • Om du har en specifik kampanj som du vill lyfta fram är det klokt att pinna rubriken och/eller en beskrivningen som berättar om kampanjen.

Fördelar med att inte pinna

  • Frågar du Google är deras generella råd att inte pinna. Anledning är att du utan pins ger Googles algoritmer mest möjligheter att sätta ihop den bästa annonsen för dig varje gång annonsen visas. Grundidén med RSAs är ju just detta, och genom att pinna motarbetar du tanken med annonsformatet.

Ett talande exempel på detta är att om du pinnar en rubrik så minskar du valmöjligheterna för Google med 93 %. För om du använder dig av max antal rubriker, 15 st, blir valen för Google så här om du inte pinnar:

Rubrik 1: 15 val
Rubrik 2: 14 val
Rubrik 3: 13 val

Detta ger Google 15*14*13 = 2 730 varianter av annonsen att välja bland.

Väljer du istället att pinna en rubrik blir det så här:

Rubrik 1: 1 val
Rubrik 2: 14 val
Rubrik 3: 13 val

I detta scenario får Google 1*14*13 = 182 val vilket är 93 % färre än 2 730 st val.

För mig handlar valet om att pinna eller inte till stor del om kontroll. Det är alltid läskigt att som annonsör låta Google styra viktiga delar av annonsering. Samtidigt blir Googles algoritmer bättre hela tiden vilket gör att det finns uppenbara fördelar av att i vissa lägen ”släppa” kontrollen.

Pinnar du?

Hur gör du? Pinnar du rubriker eller beskrivningar i dina RSAs? Svara gärna i nedan omröstning. Tack på förhand!

Pinnar du i RSA-annonser?

Se resultat

Loading ... Loading ...