Sökordsannonsering 2013

2013 börjar närma sig sitt slut och året har bjudit på en hel del förändringar. Google har bland annat förändrat sin inställning till hur man ska hantera sina mobila enheter i kampanjer samt lanserat en ny sorts produktannonser för den svenska marknaden. Läs nedan om vilka stora förändringar som ägt rum under 2013.

Förbättrade kampanjer

Google Adwords utvecklade alla sina kampanjer till förbättrade kampanjer vilket innebar en del stora förändringar för annonsörerna. Den största förändringen var att de gick ifrån sina tidigare riktlinjer om att mobila enheter ska ha separata kampanjer. Den stora uppdateringen tvingade annonsörerna att använda en kampanj för alla enheter, vilket vi inte anser gynnar annonsören i stort.

Google Shopping i Sverige

Google Shopping är en lösning för produktannonsering som lanserades i Sverige under november 2013. Det här möjliggör för Google Adwords-annonsörer att annonsera med sina produkter i ett helt nytt annonsutrymme i sökresultatet.

Nya annonsmarkeringar

Senaste månaderna har vi sett att Google valt att testa en ny form av annonsmarkering i sökresultatet. Det är en lösning som sedan tidigare används i det mobila sökresultatet där man istället för att använda en bakgrundsfärg för att urskilja annonserna, istället har en gul annonsmarkering framför varje annons.

Uppgraderade sitelinks

En intressant utveckling av annonseringen i Google Adwords lanserats under året är uppgraderade sitelinks. Det medför att för varje sitelink finns även har möjligheten att skriva ytterligare två beskrivande rader. Uppgradera sitelinks har inneburit störst förändringar för varumärkesrelaterade sökningar, men skulle på sikt kunna vara en väg för Google att utöka annonsutrymmet ännu mer.

Offline omvandlingar

Det innebär en möjlighet att importera omvandlingar i Google Adwords som inte genast leder till försäljning på nätet utan när köpet görs per telefon eller på en fysisk plats.