Amazon Ads & SEO

Syns i både organiska och betalda sökresultatet med annonsering på Amazon

På Amazon kan du synas både i det organiska resultatet och på betalda placeringar via annonsering mot potentiella kunder som aktivt söker efter dina produkter. Till skillnad från annonseringen på Google så påverkas din organiska ranking av din annonsering, det är därför extra viktigt att hitta rätt strategi mellan de två områdena för att få till optimala synergier och växa din försäljning.

Felix Brynje

Annonsera på Amazon


Planerar du att börja annonsera på Amazon? Vi på Pineberry har internationell erfarenhet av både annonsering via Amazon Advertising och Amazon SEO (organisk ranking). Låt oss hjälpa dig att komma igång med Amazon Ads och optimering av ditt Amazon konto. För dig som ännu inte har registrerat dig som handlare på Amazon och vill börja sälja på Amazon har vi satt ihop denna guide.

Våra Amazon-konsulter hjälper dig, oavsett om du är nybörjare eller redan har en befintlig annonsering, att öka din försäljning från Amazon.

  • Driva lönsam försäljning och hitta nya kunder utifrån din målsättning.
  • Strukturera och löpande optimera din annonsering
  • Ta tillvara på synergierna mellan annonsering och organisk ranking.

Vår strategi för att lyckas med Amazon annonseringen

De här beprövade stegen jobbar vi med på Pineberry för att lyckas med din försäljning på Amazon. Den berör både organisk ranking såväl som annonsering, vilket är en förutsättning eftersom de två kanalerna går i varandra.

 

1. Uppstartsfasen – Mål & Strategi

I början av samarbetet blir vårt fokus att lära känna dig och ditt företag så bra som möjligt genom ett gemensamt uppstartsmöte. Först och främst behöver vi förstå ditt företags målsättning med Amazon. Har ni inga satta kanalmål med Amazon så hjälper vi dig att ta fram rimliga kanalmålsättningar utifrån era affärsmålsättningar för året relaterat till tillväxt och lönsamhet. Vi tittar även på vilka förutsättningar som finns på plats och vilka gemensamma resurser vi har att tillgå för att kunna lyckas på Amazon, exempelvis vilken budget ni avsatt till annonseringen. Vi kan i uppstartsfasen skapa oss den förståelse kring era produkter och ditt segment som behövs för att kunna ta fram en strategi för hur vi ska gå vidare.

Vi tar utefter det fram en övergripande strategi där vi konkretiserar vad vi tillsammans behöver göra för att lyckas nå vår satta målsättning utifrån våra gemensamma resurser. När det är gjort har vi ett gemensamt ramverk att utgå ifrån och arbetet med Amazon-annonseringen kan påbörjas.

2. Sökordsanalys

När ramverket är satt behöver vi titta på hur sökbeteendet kring ditt segment ser ut på Amazon. Det ger oss insikter som vi sedan tar med oss till kommande steg. Vi använder oss av tredjepartsprogram för att ta ut all data. Vi gör sedan handpåläggning för att kategorisera sökbeteendet och behålla det som är relevant. När vi kartlagt och processat sökbeteendet inom segmentet kommer vi presentera resultatet vidare med dig för att delge våra insikter.

3. Produktanalys & Mappning

När vi fått en bra bild av sökbeteendet i din vertikal så tittar vi på hur vi ska kombinera det med ditt produktutbud. Ihop med dig gör vi en produktanalys för att komma fram till vilka produkter vi vill prioritera inom varje segment utifrån vart vi ser bäst chanser att lyckas med försäljningen.

Efter det är gjort så tar vi fram ett styrdokument där vi mappar produkterna mot sökbeteendet som underlag till On-page implementering och Uppbyggnad av annonskontot.

4. On-page implementering

Att optimera dina produktsidor rätt är avgörande för hur väl vi lyckas. Det här är något som behöver göras löpande allt eftersom, men det är också viktigt att vi tillsammans gör en större insats i början av samarbetet innan vi startar upp annonseringen på Amazon.

Optimering av utvalda produktsidor ger oss optimala förutsättningar att lyckas med annonser samt säkerställer att vi kan få organisk ranking.

5. Uppbyggnad av annonskontot

Med föregående fyra punkter på plats har vi det vi behöver för att kunna bygga upp och implementera en annonsstruktur i Amazon Advertising. Strukturen blir därmed ett resultat av arbetet med att definiera målsättningar, välja ut fokusprodukter, genomföra sökordsanalysen, göra mappningen samt On-page implementering.

Strukturen byggs enligt vår best practice där vi får bra kontroll över annonseringen och stora möjligheter att på ett framgångsrikt sätt löpande kunna utföra optimering samt rapportera resultatet

6. Löpande optimering & Rapportering

Vi kommer löpande optimera annonseringen på Amazon Ads utifrån den gemensamma målsättningen inom ramen för den satta strategin. Det innebär att vi jobbar löpande med att exempelvis genomföra budjusteringar för att nå lönsamma positioner, lägga till nya sökord med potential, utesluta dåligt presterande sökord, A/B testa produkter mot olika sökningar osv.

Kring det organiska arbetet, Amazon SEO, har vi bevakning på våra primära produkter för att via tredjepartsprogram kunna följa den organiska utvecklingen i kontot. Det ger oss möjligheter att se vilka optimeringsmöjligheter som behövs, samt att vi kan rapportera de organiska positionernas utveckling månadsvis.

Synergierna mellan den organiska försäljningen och den betalda försäljningen kommer bli avgörande för att vi ska lyckas, det är därför avgörande att även se till helheten i samarbetet i samband med rapporteringen. Månadsrapporten innehåller våra rekommendationer på nästa steg och föreslår förbättringar där vi ser möjligheter.

Vad är Amazon Advertising?

Annonsering på Amazon sköts via deras eget verktyg som heter Amazon Advertising, även kallat Amazon Ads. Där kan man exempelvis skapa kampanjer, hantera budgetar, välja format osv.

Det finns tre olika typer av format att välja på när du annonserar på Amazon:

Sponsored Products

Lyfter enskilda produkter i sökresultatet såväl som på enskilda produktsidor. Det bästa annonseringsalternativet för att driva kostnadseffektiv försäljning på enskilda produkter. Du betalar enbart per klick (CPC), alltså när någon klickar sig in på din annons. Budgeten styrs av sökorden du väljer i kombination med din budnivå, går även att styra din dagsbudget.

Sponsored Brands

Öka varumärkeskännedomen på Amazon med hjälp av anpassade bildannonser på utvalda produkter direkt i sökresultatet. Ett bra alternativ om man har en lite större budget att tillgå för att jobba upp sin varumärkeskännedom och därigenom långsiktigt driva upp sin försäljning. Du betalar enbart per klick (CPC), alltså när någon klickar sig in på din annons. Budgeten styrs att sökorden du väljer i kombination med din budnivå, går även att styra din dagsbudget.

Sponsored Display (beta)

Skapa bildannonser mot specifika målgrupper på eller utanför Amazon för att öka din varumärkeskännedom. Ett sätt att jobba med bredare varumärkeskännedom mot potentiella kunder högre upp i köpcykeln. Är idag begränsat till vissa annonsörer och gäller enbart inom vissa kategorier. Du betalar enbart per klick (CPC), alltså när någon klickar sig in på din annons.

Utöver det så finns det även fler möjligheter att öka din exponering på Amazon helt gratis;

Stores

Ett sätt att som varumärke visa upp alla dina produkter för att driva merförsäljning är att skapa en egen varumärkessida på Amazon. Det är kostnadsfritt och hjälper dig bygga både varumärkeskännedom såväl som merförsäljning.

Vad är Amazon Prime?

Amazon Prime är ett medlemskap som Amazon tillhandahåller till en fast månadskostnad. Detta ger medlemmarna olika funktionaliteter och fördelar som exempelvis; fri frakt, unika medlemserbjudanden, tillgång till Amazon filmer/serier, med mera. Det påverkar inte dig som annonsör utan är något som sköts mellan Amazon och deras medlemmar.

Välkommen att prata Amazon annonsering på vårt kontor i Stockholm

Vill du ha hjälp med Amazon-annonsering? Vi har redan idag internationell erfarenhet som Amazon-byrå och hjälper dig gärna vidare om funderar på att börja sälja på Amazon. Om du föredrar att ses över en kopp kaffe så är du varmt välkommen förbi vårt kontor på Kungsgatan 55 i centrala Stockholm. Kontakta oss idag så bokar vi in ett möte.

Vill du ha en offert?

Vill du ha en offert av oss? Fyll i dina uppgifter så återkommer vi med ett förslag!

*” anger obligatoriska fält

En offert från oss är kostnadsfri och ej bindande. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till vår integritetspolicy.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.