Therese Karlsson

Therese har varit praktikant hos Pineberry under 10 veckor där fokus varit på webbanalys. Hon studerar just nu till Webbanalytiker och har en kandidatexamen i Interaktionsdesign bakom sig.

Vad är bounce rate i Google Analytics?

Av Therese Karlsson

Hur ser du på bounce rate i Google Analytics? Ska man alltid sträva efter så lågt som möjligt och undvika hög avvisningsfrekvens? Bounce rate kommer oftast upp i diskussion och här diskuterar vi det mest missförstådda och användbara mätetalet i Google Analytics. Läs mer om bounce rate här!

11 maj 2018

Kommentarer (0) Webbanalys