Vad är en bra CPM?

CPM är ett viktigt mätetal inom annonsering i sociala medier. Men vad är en bra CPM? I denna artikel går vi genom några faktorer som påverkar vad du som annonsör kommer betala i CPM.

CPM står för ”Cost per mille” vilket innebär kostnad per tusen. Detta är ett vanligt mått inom reklam, både i traditionella kanaler som TV och nyare kanaler som sociala medier. CPM innebär kostnaden du som annonsör behöver betala för tusen visningar av din annons.

När vi jobbar med annonsering i sociala medier får vi ganska ofta frågan om vad som är en bra CPM. Detta är en svår fråga att svara på då det beror på många olika faktorer. I denna artikel tänkte jag lyfta fyra saker som påverkar din CPM.

Kanalval

Givetvis är CPM-nivåerna annorlunda för annonsering i TV jämfört med social medier. Men även inom sociala medier är det stor skillnad. En annonsör jag såg data på nyligen betalade 6 gånger högre CPM på Facebook jämfört med Pinterest.

Anledning att det kan skilja så pass mycket mellan olika sociala kanaler beror på flera olika saker. Delvis handlar det om utbud och efterfrågan. Finns det mycket annonsutrymme att sälja i kanalen, men få annonsörer som vill köpa, då blir CPM-nivåerna relativt låga.

Sen spelar det roll hur kanalen fungerar. Om vi tar Facebook som exempel är det ofta enklare att få en högre CTR där jämfört med många andra sociala kanaler vilket hänger ihop med beteendet att klicka ut från Facebook är mer naturligt än på många andra ställen.

Detta gör att du får mer trafik och förhoppningsvis intäkter per visning vilket i sin tur gör att annonsörer är beredda att betala en högre CPM i en kanal som Facebook.

Placering

Det är inte bara val av kanal som avgör din CPM, din annonsplacering inom den valda kanalen kan påverka minst lika mycket. Tar vi nyhetsfeeden och jämför med högerkolumnen på Facebook får du räkna med ungefär 10 gånger högre CPM på den förstnämnda placeringen. Även här handlar skillnaden i CPM till stor del om om vad placeringen förväntas ge i form av CTR.

Om vi tar en jämförelse till och kollar på två olika placeringar av videoannonser på Facebook, i nyhetsfeeden jämfört med in-stream. Här kan du räkna med att den senare annonsplaceringen kommer gå för en högre CPM då den upplevs som mer premium.

Säsong

I höstas höll vi ett webbinar om att maxa din Facebook-annonsering under Black Week. Här visade min kollega Nicklas bland annat upp siffror från 2020 års Black Week där man kunde se att CPM-priserna i genomsnitt ungefär dubblades under kampanjperioden, från 60 till 120 i CPM.

Anledning att CPM-nivåerna ökar så pass mycket på Facebook under Black Week är att det finns fler annonsörer som vill synas och att de dessutom är beredda att betala mer för det än vanligt.

Logiken bakom detta är att konverteringsgraderna ökar rejält under Black Week vilket gör det mer attraktivt att annonsera. Black Week är tveklöst ett extremt exempel men det finns hela tiden säsongskomponenter som påverkar din CPM.

Målgruppsstorlek

Om du ska köpa en klocka som tillverkats i 100 exemplar kommer priset i de allra flesta fall vara mycket högre än för en klocka som gjorts i 100 miljoner exemplar.

Detsamma gäller med dina målgrupper. Riktar du in din annonsering mot små målgrupper kommer din CPM vara betydligt högre än om du annonserar mot hela Sverige som målgrupp.

Jämför med dig själv

Så vad är då en bra CPM? Ska vi säga 72? Nej, det går såklart inte att säga. Däremot finns det en poäng med att följa och förstå sin egen CPM. Satsar du på varumärkesbyggande kampanjer i sociala medier går det exempelvis att tjäna pengar på att veta var, när och hur du kan köpa relevant räckvidd till en för dig relativt låg CPM.