Ett smakprov på Pineberry Academys AdWords-utbildning

I vår bjuder Pineberry Academy för första gången in till en AdWords-utbildning. AdWords är annonsering på Google – och i och med att svenskarna googlar 45 miljoner gånger per dag – är det en oerhört bra plattform att synas på. En av våra föreläsare, Michael Berman, har svarat på lite frågor om AdWords-utbildningen som går av stapeln 28 maj:

1. Hej Michael, vem är du?
Jag är Sökmotorkonsult och Head of SEM på Pineberry vilket innebär att jag är produktansvarig för leveransen av sökordsannonsering.

 2. Kan du kort berätta vad AdWords kan göra för ett företag?
AdWords är för många företag den viktigaste intäktskällan och kanalen som genererar flest leads. Annonsplattformen som innehåller många olika produkter är väldigt kraftfull då den kan leverera otroliga resultat – men den är också mycket komplex. För att därför kunna utnyttja kraften i plattformen och skapa en lönsam och kostnadseffektiv annonsering behöver man en djupare kompetens.

3. Vad är det viktigaste argumentet för att gå Pinebrry Academys Adwords-utbildning?
För att kunna utnyttja Google Adwords maximalt och undvika de största fallgroparna behöver man en djupare förståelse för hur annonsplattformen fungerar. Många företag slänger tiotusentals kronor i sjön bokstavligen varje månad för att de inte har kunskapen och underskattar komplexiteten i Google AdWords. På Pineberry Academy lär vi deltagarna hur man strukturerar ett kostnadseffektivt konto som driver relevant trafik, hur man optimerar Google Adwords löpande samt hur man mäter och följer upp sitt arbete. Att lära sig Google Adwords på Pineberry Academy är ett snabbt och effektivt sätt att tillgodogöra sig kunskapen som leder till en kostnadseffektiv lönsam sökordsannonsering.

Nyfiken på att lära dig mer? Anmäl dig till Pineberry Academy här!