Vi är ett Great Place to Work!

Great Place to Work är ett amerikanskt undersökningsföretag. De har mer än 30 års erfarenhet av att undersöka arbetsplatser världen över. Genom sitt arbete har de kommit fram till vad som utgör en bra arbetsplats och vilka faktorer som är viktiga för att vara en av de bästa. Utifrån det har de satt ramarna kring vad som krävs för att bli ett certifierat Great Place to Work.

I certifieringsprocessen bedöms medarbetarupplevelsen utifrån fem områden; trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och kamratskap. Gränsen för att bli certifierad är 70%. Resultatet i undersökningen av Pineberry som arbetsgivare var hela 90%.  Därför kan vi med stor stolthet nu titulera oss ett certiferat Great place to work.

Att vara en bra arbetsplats är för oss en viktig del av vår affärsstrategi. Vi är övertygade om att en bra arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas ger nöjdare kunder och högre tillväxt. När vi mår bättre presterar vi bättre och när vi mår bättre tillsammans presterar vi bättre som företag. Dessutom har vi roligare på resan.

De områden där vi presterar extra bra i undersökningen är Ledarskapet och Kamratskapen. Ett tydligt ledarskap, en gemensam stark kultur, gemenskap och samarbete är nyckelfaktorer för tillväxt både i våra kundprojekt och för oss som företag.

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla våra medarbetare, det är ni som är med och bidrar till det vi är idag; ett Great Place to Work!