Vår kundnöjdhet fortsätter öka!

Vi har precis avslutat vår årliga kundundersökning och vår kundnöjdhet ökar från redan höga nivåer. Vår NPS 2021 landar på hela 64 vilket innebär en rejäl ökning från 56 förra året. NPS:en är ett av våra viktigaste nyckeltal som ger det slutgiltiga betyget på våra samlade insatser för våra kunder.

Det är med stor stolthet jag gått igenom resultaten av årets undersökning. Vi har en hög svarsfrekvens på 50% och över två tredjedelar av de svarande är ambassadörer vilket innebär att de ger oss över 9 poäng på en 10-gradig skala. Det jag framför allt känner mig oerhört stolt över är alla de fantastiska kommentarer vi får av våra kunder, där de lovordar och poängterar hur nöjda de är med Pineberry och sina kontaktpersoner. Nöjda medarbetare ger nöjdare kunder som i sin tur lägger en god grund för fortsatt framgång tillsammans i framtiden.

Jag vill passa på att tacka alla kunder för förtroendet och alla våra medarbetare för en grym insats.