Pineberry är ett medarbetarägt företag!

När NOVA Consulting Group AB kom in som huvudägare i Pineberry var de tydliga med en sak, ”Pineberry ska vara medarbetarägt”. Pineberry har alltid delvis ägts av personalen men nu ville de att samtliga medarbetare skulle ges möjligheten att köpa in sig i företaget.

Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har därför erbjudits möjligheten att köpa aktier och responsen har varit överväldigande. Vi kan nu välkomna hela 26 nya delägare i Pineberry, totalt är nu över 70% av våra medarbetare delägare. Att erbjuda delägarskap är något vi kommer att fortsätta göra till alla våra nya medarbetare.

Ägarskapet i bolaget lägger en viktigt grund för företagets värderingar och kultur. Att vara ett medarbetarägt företag ger medarbetarna mer inflytande över den dagliga verksamheten samtidigt som vi på ett ännu tydligare sätt kan dela den långsiktiga visionen tillsammans. Det långsiktiga värde som vi bygger tillsammans i företaget är framöver något som vi tillsammans med våra medarbetare värnar på ett ännu tydligare sätt. Tillsammans med våra nya delägare ska vi bygga vidare på Pineberry. Att göra det som ett medarbetarägt företag ger unika förutsättningar för engagemang, lojalitet och delaktighet. Vi bygger något som vi gemensamt kan vara stolta över.

Jag vill passa på att hälsa alla våra 26 nya delägare välkomna!