Pineberry summerar 2013

Gasell Vinnare 2013 PineberryDet är dags att göra bokslut för 2013 och vi är stolta och glada över att kunna se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år. Under förra året, som var vårt sjätte, ökade Pineberrys omsättning med 18 % och antalet kunder med 19 %. Pineberry blev under 2013 utsedd till DI Gasell för andra året i rad.

– Jag har mycket nöjd med Pineberrys utveckling under 2013. Vi förbättrade oss på alla plan. Extra kul är att vår satsning på sökordsannonsering fallit väl ut. Under 2013 ökade våra uppdrag inom Adwords med 250 %. Satsningen på sökordsannonsering är ett led i vår filosofi att växa med våra kunder och vår prognos är att vi inom några år kommer vara lika stora inom både SEO och SEM, säger Michael Wahlgren, VD.

2014 har börjat i ett rasande tempo för Pineberry med boklanseringnya produkter, många nya kunder och flera nya medarbetare. Och tempot kommer bara öka.

Jag vill passa på att tacka alla kunder och kollegor för ert förtroende och engagemang. Nu satsar vi tillsammans mot ett fantastiskt 2014, fortsätter Michael Wahlgren.

2013 2012 2011 2010 2009 20081
Omsättning, MSEK 21,3 18,1 15,1 11,5 8,0 6,5
Kunder2 346 290 225 114 45 22
Anställda3 22 20 14 14 10 8

1År 2008 innehåller 13 månader på grund av brutet räkenskapsår
2Antalet kunder inom sökmotormarknadsföring vid årets slut
3Genomsnitt antal anställda under året