Pineberry växte med över 30 % 2011

Bokslutet för 2011 börjar ta  form och på Pineberry kan vi med stor tillfredsställelse och glädje lägga ännu ett framgångsrikt år till handlingarna. Vårt fjärde för att vara exakt.

Vår strategi för Pineberry är att växa organiskt i takt med våra kunder. För 2011 innebar detta en omsättningsökning om dryga 31 % vilket vi är väldigt nöjda med. Ett viktigt mål för oss under 2011 var att öka antalet kunder. Vid utgången av 2011 hade vi nästan 100 % fler kunder än ett år tidigare vilket var över förväntan.

Vi är väldigt glada och tacksamma över det stora förtroende som gamla och nya kunder visade oss under 2011. Detta är för oss ännu ett bevis på att vår filosofi att ta oss an varje kund med en unik strategi är både rätt och väldigt uppskattad.

2012  har börjat i samma positiva tecken som 2011 och vi upplever en fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster. Vi ser fram emot resten av 2012 med stor tillförsikt.

2011 2010 2009 20081
Omsättning, MSEK 15,1 11,5 8,0 6,5
Kunder2 225 114 45 22
Anställda3 14 14 10 8

1År 2008 innehåller 13 månader på grund av brutet räkenskapsår
2Antalet kunder inom sökmotoroptimering vid årets slut
3Genomsnitt antal anställda under året