10 vanliga SEO-misstag

På ett frukostseminarium under Webbdagarna presenterade jag ”10 vanliga SEO-misstag”, misstag som vi på Pineberry upplever görs om och om igen. I detta inlägg sammanfattar jag dessa 10 misstag och lösningarna på problemen.

Har du erfarenhet av att arbeta med SEO känner du troligtvis igen en del av dessa sedan innan. Vi ser många olika SEO-misstag i vår vardag och de 10 som listar nedan är några av de vanligaste och som även har störst påverkan på resultatet.

Misstag nummer 1 – Mätbara mål saknas

Första misstaget handlar om att inte sätta mätbara mål. Detta är ju viktigt oavsett vilken typ av marknadsföring man arbetar med, men det är extra viktigt när det gäller digital marknadsföring som SEO. Anledningen till det är att det går att utvärdera och därmed även optimera. Det hörs nästan på namnet, sökmotoroptimering.

Förutsättning för att kunna utvärdera och optimera är att du har något mätbart som du kan utvärdera mot. Så målet är enormt viktigt.

För mig personligen är det självklart att man ska ha ett mål, men tyvärr är det ofta så att det inte finns ett mätbart mål med en SEO-satsning. En anledning till detta är möjligtvis att det blivit så självklart idag att man ska satsa på SEO att målet glöms bort.

Jag älskar att jobba med SEO, men inte så mycket att jag vill göra det när det inte fungerar. Allt bör handla om resultat.

Misstag nummer 2 – Missa sökbeteendet

Det är vanligt att man utgår från ett inifrån-och-ut-perspektiv. Vi upplever att företag gärna utgår från sin egna begreppsvärld – istället för att utgå från hur deras potentiella kunder benämner saker. Just att hitta sökord och göra en sökordsanalys är bland de svåraste sakerna inom SEO.

Det finns många olika exempel där företag internt benämner en produkt eller tjänst på ett visst sätt, för att de inte anser att det kunderna faktiskt söker efter passar. Problematiken är att sökvolymen ofta skiljer väldigt mycket mellan olika benämningar – det kan ofta vara upp till 100 gånger fler sökningar på ett sökord i jämförelse med ett annat.

Vår rekommendation för att välja rätt sökord är att använda sökordsplaneraren i Google Ads. För att få fullständig data bör kontot vara aktivt och annonsera på Google. Personligen använder jag även sökordsverktyget Ahrefs i en allt större utsträckning.

dackefejden seo

Misstag 3 – Inte vara tydlig (Gör som Wikipedia med Dackefejden)

Google är som en treåring. Med andra ord måste du vara enormt tydlig mot sökmotorn vad varje sida handlar om. Varje enskild webbsida (URL) bör optimeras för ett sökord, och i vissa fall två sökord. Ett exempel är vara sökorden ”mäklare” och ”fastighetsmäklare”, vilka är två synonymer som kan användas på en sida tillsammans. Det är väldigt viktigt att du är tydlig gentemot Google, och alltså håller varje enskild sida på din sajt inom ett tydligt ämne.

Ett bra exempel är Wikipedia, vilka är enormt duktiga på att hålla en sida till ett specifikt sökord och ämne. Söker du t.ex. på Dackefejden på Google vill du troligtvis ha fakta just om Dackefejden. Det tydliggör hur viktigt det är att förstå sökintentionen i skapandet av en landningssida. I Dackefejdenexemplet handlar det om en historisk händelse och då är informationssöket kring allt ifrån händelseutveckling till efterspel enormt viktigt.

Lösningen på utmaningen alltså att vara extremt övertydlig, så att även en treåring skulle förstå vad sidan handlar om.

Misstag 4 – Glömma att prioritera

Ett vanligt misstag på många webbplatser utifrån ett SEO-perspektiv, är att man inte väljer att prioritera vilket innehåll som är viktigt. Prioriteringen görs med hjälp av navigeringen och internstrukturen på webbplatsen. Många väljer att prioritera alla sidor jämnt, eller gömmer viktiga sidor utifrån ett SEO-perspektiv långt ner i strukturen. Ett förenklat sätt att förklara detta är att ju fler klick det tar till den viktiga sidan desto färre ”poäng” får den med sig utifrån ett Google-perspektiv.

Vi lyfte ett exempel från en sportbutik, där vi ifrågasatte om ”squashskor” med 80 sökningar i månaden, var ett lika viktigt sökord som ”löparskor” med 7200 sökningar i månaden. Det är därför väldigt angeläget för alla att tänka igenom hur navigeringen och webbplatsstrukturen ser ut, och att våga prioritera det som är viktigt.

Misstag 5 – Duplicera inte bort dig

Det är speciellt e-handlare, men även andra, som stött på problemet med att Google nedvärderar en sida på grund av duplicerat innehåll. Duplicerat innehåll innebär att till exempel samma brödtext går att se på flera sidor (url:er) på nätet. Du måste säkerställa att allt innehåll som publiceras endast finns på en sida och är helt unikt.

En annan problematik för e-handlare är att duplicering skapas av sorteringar eller filtreringar. För att lokalisera detta bör du se över ifall det skapas nya url:er varje gång du gör en sortering eller filtrering på din webbplats. Den enklaste lösningen på är att säkerställa att ingen sortering eller filtrering innebär att url:en ändras.

10 vanliga SEO misstag

Misstag 6 – Göra sig osynlig

Det finns många olika sätt att göra sig osynlig på Google. Det går att göra med allt ifrån noindex till robots.txt och många fler sätt. Det viktiga att ta med sig i detta är att säkerställa synligheten på ett bra sätt på Google.

För 10 år sedan var en teknik vid namn Flash väldigt viktig när man byggde vissa typer av webbplatser och vi är glada att väldigt få av de är kvar då Google helt omöjligt kan läsa dessa.

Idag växer dock en teknik i form av Javascript-baserade webbplatser kraftigt, som i vissa situationer kan få en liknande problematik. Google säger själva att de inte har några problem med att rendera och spindla JS-baserade sajter, men vi upplever i många situationer motsatsen. Det är inte lika kritiskt som Flash för det stämmer faktiskt att Google kan rendera upp Javascript, men det kräver ultimata förutsättningar. Varje gång som renderingen inte går som den ska får Google oftast en vit tom sida till svar. Har ni därför väldigt mycket Javascript eller webbplatser byggda i ramverk som Angular och React.js, rekommenderar jag er starkt att se över renderingen i Google Search Console.

Misstag 7 – Språkmissen

Vår upplevelse är att allt fler väljer att endast arbeta med en engelskspråkig webbplats fast företaget riktar sig mot den nordiska marknaden. Detta är ett stort problem då Google är väldigt lokal i sin sökmotor. Anledningen till detta är att en användare som söker i Sverige i största möjliga mån vill ha svenska resultat. Om din webbplats är på engelska får du stora utmaningar, dels med att optimera för svenska sökord men även för att synas på ditt eget varumärke, eftersom Google gärna väljer ett svenskt resultat.

Ett tydligt exempel på det från vår egen bransch är sökordet SEO (som står är en engelsk förkortning för Search engine optimization) där Google trots det engelska uttrycket endast visar svenska resultat. Ska du vara aktiv på en ny marknad är därför min bästa rekommendation att du översätter webbplatsen till det lokala språket och möjliggör utökad, organisk Google-trafik.

Misstag 8 – Inte adressändra

Vi ser nästan varje vecka en webbplats som har missat att göra adressändring (redirects) när man lanserar en ny webbplats. Det gäller både stora och små bolag. Min personliga upplevelse är att man inte förstår hur mycket organisk trafik som kan gå förlorad på en sådan miss. Det kan vara enorma trafikvolymer som ibland försvinner ut i intet. Vår rekommendation är därför att alltid säkerställa att ni redirectar alla gamla url:er till motsvarande nya url:er.

Misstag 9 – Slarva bort länkar

Vi upplever att många bolag, och speciellt de större, slarvar bort enormt mycket ”länkguld” genom att de har externa länkar som leder till sidor som inte finns, så kallade 404-sidor. Bara genom att säkerställa att alla externa länkar leder till en aktiv sida på webbplatsen kan man återvinna och få tillbaka enormt mycket länkkraft – vilket gör att man kan synas bättre på Google.

Jag lyfte Arbetsförmedlingen som ett exempel där de har närmare 8000 url:er som har länkar till 404-sidor. Den länkkraft som dessa sidor har kan de flesta webbplatser bara drömma om att få någonsin under sin livstid. Vi ser därför en enorm potential i att återvinna länkkraft åt många bolag och det är en av de enklaste åtgärderna som kan generera störst värde.

Misstag 10 – Optimera för framtiden.

Röstsök är på tapeten på många konferenser och hos många i branschen. Den stora utmaningen är att väldigt få googlar med hjälp av rösten, och det kommersiella värdet är i princip noll. Ingen vet vad som händer i framtiden, men vi vet vad som fungerar nu. Vår bästa rekommendation är därför att ni utgår från det.

Vill man göra experimentprojekt för att lära sig, så driver man röstprojekt med rätt synsätt. Jag äger själv två Google Home som jag gärna experimenterar med för att lära mig mer.

Kort sagt

Min förhoppning är att denna sammanfattning av Webbdagarnaföreläsningen ger er lite insikt i några av våra vanligaste utmaningar. Jag hoppas även att du har kunnat tagit med dig något personligen, som du kan föra in i er organisation för att förhindra misstag eller att lösa en existerande problematik.

pontus karlsson webbdagarna

Vill du ha mer av denna kunskap kan jag rekommendera Academy som vi driver tillsammans med IDG och Webbdagarna där vi håller i utbildningar gällande SEO, SEM och Paid Social.

Tack till  Ingrid Sundberg (Twitter: @ingrid_sundberg) för bild!

6 kommentarer på "10 vanliga SEO-misstag"

  1. Hur tänker ni kring språk åt andra hållet? D.v.s. att det finns en relativt hög sökvolym på engelska ord i Sverige, men att man har en sida som är på svenska? Det är ju en betydande sökvolym, men samtidigt kan man inte optimera sin svenska site med massor av engelska ord?


  2. Det är en väldigt bra fråga. Det som jag anser är viktigt i den situationen är att förstå vem som gör sökningen på engelska. Sker den i Sverige? Varför söker de på engelska? Är de andra resultaten för sökordet svenska eller engelska. Baserat på dessa frågor får man sedan bestämma om man ska skapa innehåll på engelska med eller om man ska optimera svenskt innehåll för ett engelsk begrepp.


  3. ”Bara genom att säkerställa att alla externa länkar leder till en aktiv sida på webbplatsen kan man återvinna och få tillbaka enormt mycket länkkraft – vilket gör att man kan synas bättre på Google.”

    Menar du att man bör byta ut trasiga länkar till externa sidor till fungerande länkar på sin egen sida? Eller menar du att man ska ersätta dem med fungerande på den externa sajten? Får man ”poäng” för fungerande externa länkar?


  4. Det finns två lösningar på detta ”problem”. Antingen redirectar du urlen till ny sida eller också ändrar du den externa länken till en ny motsvarande url, men du har ju sällan kontroll över de externa länkarna vilket gör denna lösning svårare.


  5. Jag har försökt hitta information om vad man kan göra för att optimera för röstsök, men jag har hittat väldigt lite. (skriv som frågor och svar och ha en AMP-sida, typ). Har ni någon information om vad man kan göra (även om du säger att inte lägga tid på det)


  6. Som sagt lägg inte tid på det idag. I stort handlar det ju om att ranka 1a och försöka få featured snippets via det du nämner. Det är ju i de flesta resultat bara ett som nämns på röstsök. Det finns en standard inom Schema.org släppt för för röstsök med men har svårt att se vad den standarden kan ge just idag.


Kommentarsfältet är stängt.