Att köpa eller sälja SEO-tjänster

Det finns olika sätt att köpa och sälja SEO-tjänster men vilket sätt är mest fördelaktigt? Finns det en gemensam modell som är att föredra, för både både säljare och köpare?

SEO är något som är komplext både att köpa och att sälja. Åtminstone när det gäller kompletta lösningar. Många proffs köper och säljer länkar till varandra på olika sätt och även där kan det vara svårt att uppskatta värdet för tjänsten. Det här görs i ganska stor omfattning så det är ett mindre problem och dessutom är allt som oftast de flesta inblandade proffs. När det gäller tjänsten heltäckande SEO är situationen däremot en annan, de flesta köpare i Sverige är idag inte särskilt insatta. Det finns förstås kunder som vet precis vad de köper som själva arbetat med SEO men kanske upplever att de vill ta steget vidare men de är inte så vanliga.

Till och med i branscher där konkurrensen om sökordet är stenhård finns det ofta många aktörer som inte ens känner till begreppet. Hur gör man då för att alla inblandade ska bli nöjda. Jag skulle vilja påstå att det finns två vägar att gå. Det första bra upplägget är att kunden betalar per resultat. Det andra är att man upplyser kunden och jobbar så transparent som möjligt. Båda har fördelar men vi har valt en av dem (för att vi tycker att det är en överlägsen modell) och jag ska motivera varför.

Det verkar vid första anblick som att dessa är ungefär jämbördiga, antingen vet kunden precis vad som köps eller så vet kunden inte men behöver inte betala om det går dåligt. Att ta betalt utifrån resultat är däremot bara skenbart bra. Det finns än idag ingen modell med resultatbaserad betalning för SEO som är bra för kunden. Detta för att de resultat man betalar för är komplexa. Det vanligaste är att man betalar för topp-placeringar på sökningarna och det kan ju verka som en perfekt lösning. Om man däremot funderar på vad man egentligen vill ha ut så är ju en topp-placering bara ett medel, det är ju besökare till siten som sedan omvandlas till pengar som är målet. Dessutom är ju vilka sökord det handlar om direkt avgörande, det finns inga som helst garantier för att leverantören gör sitt yttersta för att leverera mycket och bra trafik. Man vill ju ha sökord med så mycket trafik som möjligt som ligger så nära produkten som möjligt för att få så mycket försäljning som möjligt.

Ett annat problem är att om du som kund vill avbryta kontraktet efter säg ett år. Eftersom du inte vet vad som gjorts varken på siten eller utanför kommer du att vara i precis samma sits som för ett år sedan. Om du fått veta vad som gjorts kan du vända dig till en annan leverantör om du vill eller göra en satsning själv. Det går helt enkelt att jämföra produkter på en helt annan nivå.

Vad är då den bästa modellen för att köpa och sälja SEO?

Jag är helt övertygad om att den modell med mest nöjda leverantörer och kunder är när man arbetar helt transparent. Vi har valt att dela in vår tjänst i ett antal steg, Analys, On-Page, Länkarbete och Rapportering. Vi går endast i undantagsfall med på att kunden får köpa mer än en analys i första steget. Analysen är en fullskalig sökords-analys med data på konkurrens, förväntad trafik och ett förslag på budget. Med analysen i handen kan kunden sedan vända sig till oss för en fortsättning eller välja att inte fortsätta om trafiken inte verkar tillräcklig eller faktiskt gå någon annan stans. Poängen är att analysen ska upplysa köparen så att denne förstår vad som krävs och vad som kan uppnås.

Resten av arbetet är likadant, vi föredrar att köparen själv gör ändringar på sin site utifrån våra rekommendationer. En del förändringar vi rekommenderar kanske inte kunden vill genomföra av olika anledningar. Då kommer resultaten förstås bli sämre men det ska ju viktas mot sitens utseende/funktion och där är det ju rimligast att siteägaren eller dennes webmaster har avgörandet. Då har köparen dessutom full insyn i vad som görs. Det samma gäller länkarbete oavsett om det handlar om Länkbete (link bait), köpta länkar eller andra typer av off page SEO så ska allt redovisas för kunden. Om det handlar om köpta länkar ska varje enskild länk redovisas med ankartext, löptid och pris. I teorin skulle en klipsk kund här avsluta kontraktet och kopiera metoden. För leverantören är den enda säkerheten här den egna kompetensen. Om man som leverantör vet att nästa månad eller nästa år kommer resultaten förbättras för att man har ännu ett länkbete på gång eller liknande då vet man också att kunden kommer vilja fortsätta köpa. Det kunden betalar för är framsteg och kompetens snarare än position.

SEO som investering

Om man väljer att arbeta på det här sättet kommer man också kunna se på sitt SEO-arbete som en investering, det ökar ju faktiskt intäkterna långsiktigt och också värdet på företaget. Om man ständigt betalar för sin position är det ju mer likt traditionell marknadsföring och kan väl knappast ses som en tillgång i ett företag. Resultat som nåtts genom att man tagit in en konsult som redovisat vad denne gjort är däremot en klar tillgång.