E-A-T blir E-E-A-T

Ytterligare ett E adderas till E-A-T-konceptet. Att kunna uppvisa självupplevd Erfarenhet blir ytterligare en hygienfaktor att tänka på när E-A-T blir E-E-A-T.

Google har uppdaterat sina Quality Rater’s Guidelines med ett nytt fokusområde de vill titta på för att avgöra kvaliteten på innehåll. Att kunna uppvisa självupplevd Erfarenhet adderas till de övriga E-A-T-faktorerna (Expertis, Auktoritet och Trovärdighet).

Erfarenhet

Erfarenhet kan tyckas vara väldigt likt expertis men behöver inte vara det. Googles ambition är här att försöka bedöma om innehållets avsändare har självupplevd erfarenhet om det ämne som sidan handlar om.

Att på olika sätt visa att du har självupplevd erfarenhet av det du skriver om blir därför ytterligare en faktor att tänka på när du skapar ditt innehåll – om du inte redan gör det idag.

Som exempel tar de upp att en användare har högre förtroende för en produktrecension om recensenten faktiskt använt produkten än om recensionen skulle vara skriven av någon som inte har använt den.

Det här kan tyckas vara självklart men vi behöver komma ihåg att Internet svämmas över med många ytliga köpta recensioner där syftet är att sälja en produkt snarare än att verkligen ge en neutral bild av produkten. Att Google vill höja nivån i sökresultaten genom att premiera riktiga recensioner torde framstå som självklart. Om de kommer lyckas med det är dock en annan fråga men det är åtminstone åt det hållet de strävar att gå.

Ett annat exempel som nämns är att ett forum, med många personers åsikter, kan väga tungt för vissa sökfrågor om användaren vill ha svar från människor med självupplevd erfarenhet av ett visst område.

Lär dig mer

Om du vill lära dig mer om E-A-T kan du lyssna på avsnitt 54 av Sökpodden där vi pratar om de initiala E-A-T-faktorerna. För mer djupgående analys av det nytillkomna E:et kan du läsa denna artikel på Search Engine Land av Lily Ray.