Etisk Sökmotoroptimering 2.0

När man pratar om Etisk Sökmotoroptimering (ett namn som jag egentligen har svårt för, jag upplever inte att det man generellt pratar om har något med etik att göra) finns det lika många åsikter om vad det är som det finns leverantörer av SEO. Ofta handlar det på ett eller annat sätt att hålla sig till Googles Riktlinjer för Webbansvariga. Jag tycker inte att det är etisk sökmotoroptimering, om man ska prata etik är det snarare rimligt att prata om vilket ansvar man har gentemot kunden. Att följa Googles riktlinjer kan mycket väl vara en del i det men det är faktiskt inte gentemot Google man har sitt främsta ansvar, även om det ofta är lätt att tro det, det är faktiskt mot kunden. Jag har därför tagit fram riktlinjer för etisk sökmotoroptimering som jag tycker är en rimlig sammanställning, sen kan man förstås välja att följa dem eller inte.

Kunden ska ha insikt

En grundförutsättning för att en sökmotoroptimering ska vara etisk är att kunden vet vad denne köper. Även om avtalet är sådant att kunden betalar för resultat eller positioner ska kunden upplysas om vad som kommer göras med siten, hur ingående länkar kommer ordnas, varför man siktar på vissa sökord och så vidare. Om sökmotoroptimeraren kommer att ha kontroll över kundens site ska alla förändringar som görs redovisas. Kunden ska känna till alla utgående eller ingående länkar som är inom optimerarens kontroll.

Kunden ska vara medveten

Sökmotoroptimering är fortfarande en ung bransch och det är få kunder som förstår vad som ingår i en optimering. Det är optimeringsföretagets uppgift att se till att kunden förstår vad som görs. Kunden måste ges en sådan insikt i arbetet att denne utan större problem kan byta leverantör och på så vis fortsätta arbetet. För detta krävs att kunden är medveten om vilka sökord som arbetas med, hur länkstrategi/länkarbete går till och vilken onpage som görs.

Riskerna ska redovisas

Alla risker måste redovisas för kunden, oavsett vilken form av optimering som görs så ska alla risker redovisas. Det kan innefatta allt från risken att resultat inte uppnås till risker för filter av olika slag beroende på form på sökmotoroptimeringen.

Kunden ska ha kontroll

Kunden äger sin site och ska därför alltid ha sista ordet när det gäller förändringar av den. Oavsett om ett kontrakt kräver att SEO-leverantören ska leva upp till vissa krav innan betalning sker eller om leverantören får betalt per timme så ska avgörandet ligga hos kunden. När denne är medveten om riskerna och målsättningarna kan kunden själv fatta det bästa beslutet för strategi och onpage.

Kunden ska få resultat

Sökmotoroptimering som inte ger resultat för kunden är inte sökmotoroptimering. Om kundens målsättning är att tjäna mer pengar på sin site ska optimerarens målsättning vara densamma. Om kundens målsättning är att få mer trafik till sin site ska optimerarens målsättning vara densamma. Om kundens målsättning är att ta en viss position i sökresultaten ska optimerarens målsättning vara densamma. Det är stro skillnad mellan dessa tre, en kund som vill tjäna mer pengar och som blir garanterad en första position behöver inte alls bli nöjd över resultatet även om optimeraren levererat det som kommit överens om.

Onödiga risker ska undvikas

Risker utöver de risker som krävs för att leva upp till ovanstående ska undvikas. Om till exempel kundens målsättning och budget kräver ett visst risktagande är det optimerarens uppgift att redovisa möjligheterna och riskerna vid förfarandet däremot ska risker som inte krävs för att leva upp till kundens krav undvikas.

Kunden ska upplysas om skillnader

Om det är stora skillnader mellan optimerarens metoder och det som anses som gängse metoder ska kunden upplysas om detta. Skillnaderna ska redovisas och för och nackdelar ska förklaras.

16 kommentarer på "Etisk Sökmotoroptimering 2.0"

 1. Ruskigt bra sammanställning! Det handlar inte om black-, grey- eller whitehat tekniker utan att kunden vet vilka riskerna är samt vilka alternativen är.

  Glad påsk på dig!

  påskhälsn,
  Magnus


 2. Ruskigt bra sammanställning! Det handlar inte om black-, grey- eller whitehat tekniker utan att kunden vet vilka riskerna är samt vilka alternativen är.

  Glad påsk på dig!

  påskhälsn,
  Magnus


 3. Det är några år sedan jag skrev den här men tycker fortfarande att den är giltigt, moral är något som inte åldras så fort kanske. Glad påsk själv.


 4. Det är några år sedan jag skrev den här men tycker fortfarande att den är giltigt, moral är något som inte åldras så fort kanske. Glad påsk själv.


 5. Pingback: Sökmotoroptimering och dubbelmoral
 6. Pingback: Sökmotoroptimering och dubbelmoral
 7. Detta var en bra genomgång!
  Det är viktigt att man fokuserar på vad kunden vill ha och vilka riskerna är.

  Petter


 8. Detta var en bra genomgång!
  Det är viktigt att man fokuserar på vad kunden vill ha och vilka riskerna är.

  Petter


 9. Pingback: Ekonomi – den gamla etikdebatten | Sökmotorkonsult.se
 10. Pingback: Ekonomi – den gamla etikdebatten | Sökmotorkonsult.se
 11. Pingback: Etisk sökmotoroptimering a la Blå dunster | Sökmotoroptimering med Länkfrossa
 12. Pingback: Etisk sökmotoroptimering a la Blå dunster | Sökmotoroptimering med Länkfrossa
 13. Hej Magnus!
  Jag tycker att det du skrivit här är väldigt bra. Att jag fortfarande tycker att det åtminstone är lite grey hat (om vi nu ska snacka hattfärger) att köpa länkar är väl en sak, men vet kunden om det, och blir uppmärksammad på vilka risker som finns och vad det kan leda till och så, så kan det väl kanske vara lite okej ändå. 🙂

  /Åsa


 14. Hej Magnus!
  Jag tycker att det du skrivit här är väldigt bra. Att jag fortfarande tycker att det åtminstone är lite grey hat (om vi nu ska snacka hattfärger) att köpa länkar är väl en sak, men vet kunden om det, och blir uppmärksammad på vilka risker som finns och vad det kan leda till och så, så kan det väl kanske vara lite okej ändå. 🙂

  /Åsa


 15. Pingback: Etik och SEO | Sökmotorkonsult.se
 16. Pingback: Etik och SEO | Sökmotorkonsult.se

Kommentarsfältet är stängt.