Förstå Googles ekosystem och få fler företag att skänka pengar till goda ändamål

Julen är den tid på året då svenskar ger mest pengar till ideella organisationer och välgörenhet. Motiven till varför människor skänker pengar kan variera. I den här artikeln vill vi belysa hur ideella organisationer kan nå nya typer av givare, och därmed samla in mer pengar till sina ändamål, genom att ha en större förståelse för hur Googles ekosystem fungerar.

Julen är den tid på året då svenskar ger allra mest pengar till välgörenhetsorganisationer. För många organisationer står december månad för hela 30-40 procent av årets intäkter. Motiven till varför människor skänker pengar varierar. En person kan känna att det är ett sätt att ta ansvar men det kan också handla om mer själviska intressen såsom att få en fin varm känsla inombords inför jul eller att slippa känna skuld, enligt SVT.

Vi tror att många organisationer skulle kunna få ännu fler företag att skänka pengar till olika ändamål genom att ha förståelse för ytterligare ett motiv – SEO-motivet.

SEO-motivet kan förvisso tangera de båda andra motiven nämnda ovan men öppnar framförallt upp för helt nya intäktsströmmar som många organisationer inte når i dagsläget.

Googles ekosystem

För att förstå vad SEO-motivet är och hur det kan användas för att samla in mer pengar behöver vi först förstå hur Google och dess ekosystem fungerar.

Enkelt sammanfattat vill ju företag synas högt upp i Googles sökresultat när potentiella kunder söker efter de produkter eller tjänster ett företag säljer. För att avgöra hur högt en sajt ska ranka kollar Google på flera olika saker. En av de viktigaste aspekterna för att göra denna bedömning är inkommande länkar till en sajt.

Googles syn på länkar kan liknas vid ett val där människor röstar på en kandidat. Allt annat lika kommer den sajt som har bäst och flest inkommande länkar (röster) att ranka högst på Google.

Alla länkar är dock inte lika mycket värda. Länkar från sajter med högt förtroende i Googles ögon har en extra stor tyngd.

Läs den sista meningen igen. Den är nyckeln till att förstå SEO-motivet för ideella organisationer.

SEO-motivet

Google har ett väldigt högt förtroende för många ideella föreningars sajter – och i förlängningen även för de sidor som dessa länkar ut till. En länk från en sajt med högt förtroende är därför värd mycket för den sajt som får länken.

Företag som jobbar aktivt med SEO lägger mycket fokus och pengar på att skaffa länkar till sin sajt på olika vis. Det kan vara genom att jobba kreativt med PR, influencers eller andra sätt.

Detta faktum kan fler ideella organisationer utnyttja för att nå nya typer av företagsgivare som de aldrig riktigt har nått förut. Därigenom ökar möjligheterna att samla in pengar till sina ändamål.

Länka till företag som skänker pengar

Idén är alltså väldigt simpel – erbjud de företag som skänker pengar en länk tillbaks till deras webbplats.

De flesta ideella organisationer erbjuder redan idag någon typ av diplom eller omnämnande till de företag som skänker pengar. Steget till att därtill erbjuda en länk torde inte vara långt.

Det finns ideella organisationer som redan har anammat detta tänk, exempelvis Naturskyddsföreningen, och jag ser ingen anledning till att det inte finns utrymme för fler organisationer att göra samma sak.

Detta bör inte inkräkta på redan befintliga intäktsströmmar – utan istället öppna dörrarna för ytterligare intäkter för flertalet ideella organisationer. Jag är övertygad om att många företag gladeligen skulle allokera mer av sin SEO-budget från kommersiella samarbeten till ideella organisationer om de visste att pengarna gick till ett gott syfte.

Viktigt att känna till

En sak är viktig att känna till innan ni bestämmer er för att implementera detta i er organisation. Googles riktlinjer är väldigt tydliga med att det är förbjudet att sälja och köpa länkar i syfte att få en annan sajt att ranka högre på Google. I värsta fall kan både köpare och säljare av länkar straffas – även om det är för en god sak.

Vad Googles riktlinjer säger och hur algoritmen fungerar är dock ofta två väldigt olika saker (även om risken inte helt kan förbises). Med rätt struktur, där själva länkdelen inte är huvudfokus, kan en sådan här kollaboration dock fungera väl för båda parter. Och mer pengar kan fördelas till goda ändamål.

Google Ad Grants

Till sist. Om du arbetar för en välgörenhetsorganisation och har läst detta inlägg vill jag också passa på att slå ett slag för Google Ad Grants. Det fungerar precis som vanliga Google Ads (fast med vissa restriktioner kring vad och hur man får synas) – och välgörenhetsorganisationer får 10 000 USD varje månad att annonsera för. Du kan läsa mer om Google Ad Grants här. Hör gärna av dig till oss på Pineberry om ni behöver hjälp eller har några frågor.