SEO är hokus pokus

Jag arbetar mycket med SEO för stora spelbolag, de har mycket att tjäna på sökmotoroptimering och de har förstått det. De lyckas attrahera nästan alla stora namn inom SEO med riktigt stora löner och saftiga bonusar till den som gör bra resultat.

Den kultur som skapats bland sökmotoroptimerare som gett sig in i branschen skiljer sig enormt mot den kultur som finns i Sverige och det finns framförallt en sak som, visserligen också finns i Sverige men, är mycket tydligare här; den som kan SEO ses som en sorts trollkarl som med en trollformel kan skapa ett framgångsrikt företag. En av huvudanledningarna att jag startade den här bloggen var att jag ville avmystifiera SEO. Jag gillar inte tanken på tech-wizards som gör hemliga saker i mörka valv och det är min bestämda uppfattning att SEO är ganska enkelt. Att anställa eller köpa in SEO-kompetens är krångligt och i en bransch där arbetet går ut på att sitta med en cocktail i handen hela dagen och veva med trollspöt framåt eftermiddagen blir det ännu krångligare. Naturligtvis finns det incitament för en sökmotoroptimerare att förstärka den här bilden – om hen tillhandahåller någonting magiskt får han ju rimligtvis en högre lön än om han tillhandahåller något alldagligt.

Inget ansvar gentemot Google

Det kan visserligen bli ganska komplext ibland men det är för att spelreglerna för SEO är komplexa, man brottas hela tiden med Googles algoritm och den är byggd av de smartaste ingenjörer USA kan producera. Man kan inom SEO välja två vägar; att arbeta med algoritmen eller mot den. Jag tycker inte att det finns några moraliska aspekter så länge man är transparent med sin arbetsgivare. Som sökmotoroptimerare har jag inget ansvar gentemot Google utan jag har det i gentemot den som betalar min lön. Tro inte att jag säger att du ska hålla på med de mörkare metoderna inom black hat seo, det jag säger är att du ska låta bli det för att det innebär en stork risk för din kund eller arbetsgivare. Du har inga som helst moraliska förpliktelser gentemot det multinationella konglomeratet Google.

Empiriska tester framför filosofi

Oavsett hur man arbetar så är det ändå inte trolleri. Man brottas med en algoritm och det är inte mer komplicerat än att vilken civilingenjör som helst kan sätta sig in i och förstå problematiken. Det finns mätbara element, man kan göra tester och man kan mäta resultaten. Huvudproblemet som skapar hokus pokus-miljön är att forskning inom SEO ofta görs lite på samma sätt som teologi ofta görs det vill säga på på lekmannanivå. Inget ont om teologer, det görs faktiskt en hel del väldigt kvalificerad forskning på området där man försöker tolka orden i bibeln och dra slutsatser ur det hellre än att titta på hur världen ser ut. Sökmotoroptimerare över hela världen byggde upp metoder för PageRank Sculpting med ”nofollow” på interna länkar eftersom man kunde derivera det ur en bloggpost av Matt Cutts. Istället för att faktiskt mäta om det fungerade på det viset satt man och filosoferade till sig en lösning. Man kan visserligen filosofera sig till ganska bra modeller, grekerna gjorde bra resultat, men det man först borde filosofera sig fram till är att göra empiriska tester. Så länge sökmotoroptimerare är personer som tolkar skrifterna och sen applicerar dom på din site kommer de att vara trollkarlar och branschen kommer att vara en hokus pokus-bransch. Det fungerar visserligen ofta för de sökmotoroptimerare som tolkar fel brukar bli av med jobben, men man måste inte göra på det här sättet.

Delad kunskap gör dig eftertraktad

Transparens fungerar. Att arbeta metodiskt med SEO, att mäta effekterna av förändringar, att göra undersökningar och att visa resultaten för personen som betalar din lön kommer göra att ni får bättre resultat på er sökmotoroptimering. Även om du inte längre får vara trollkarlen i källaren så kommer det vara bra för dig, för du förvandlas till en värdefull tillgång på ett annat sätt. Du bygger ett större värde åt din arbetsgivare eller kund för du tar fram modeller som fungerar även utan dig. Det låter kanske läskigt att dela med sig av kunskapen så att andra kan göra ditt jobb. Det låter som att du inte är ovärderlig längre men sanningen är motsatsen. Den konsult eller anställde som kan leverera en sån lösning är just ovärderlig. En trollkarl som producera bra resultat på hemliga sätt kan lätt bli utbytt mot en likvärdig trollkarl. Eftersom inga metoder redovisas torde alla vara mer eller mindre likvärdiga. De gör ju precis samma sak, viftar med trollspöet och då kommer trafiken.