Kommer internet svämma över av innehåll?

Google har öppnat upp för att de i framtiden kommer acceptera maskinskrivet innehåll. Med stor sannolikhet kommer en sådan förändring innebära att internet fylls med ännu mer innehåll.

I dag går maskinskrivet innehåll emot Googles riktlinjer. Men detta kan ändra sig snart. I alla fall om man får tro Googles John Mueller som sa så här för några veckor sedan:

…my feeling is at some point that is going to shift a little bit in the sense that we’ll focus more on the quality rather than how it was generated.

Maskinskrivet innehåll blir bättre och bättre

Det är ingen tvekan om att maskinskrivet text blir bättre och bättre. Jämfört med för 5-10 år sedan är det en avsevärd förbättring i kvalitet. Min uppfattning är att det fortfarande (lex Amazons lansering i Sverige) krävs en mänsklig översyn när du använder dig maskinskrivet innehåll, men vad händer om/när detta inte behövs längre?

Om vi tänker oss en framtid där maskinskrivet text blir så pass bra att det inte kräver mänsklig inblandning, då kommer kostnaden för producera denna typ av innehåll bli nära noll. Visst, verktygen för att skapa maskinskrivet innehåll kostar pengar, men marginalkostnaden för att producera ytterligare en text kommer vara mer eller mindre noll.

Internet och Google översvämmas

Det är nog många som redan tycker att internet är översvämmat av innehåll, även om jag personligen inte håller med. Men i en värld där Google accepterar maskinskriven text och kostnaden för detta är noll, då kan vi utgå ifrån att internet kommer översvämmas av innehåll.

Kommer kvaliteten avgöra?

John säger i citatet ovan att det kommer vara kvaliteten på innehållet som avgör för Google, inte av vem eller hur innehållet skapats. Frågan är hur Google kommer kunna avgöra innehållskvalitet på ett översvämmat internet. Det kommer nog inte bli enklare än det är i dag i alla fall.

Man kan tänka sig att koncept som E-A-T får större betydelse. Att det inte alltid bara är själva innehållet som signalerar dess kvalitet utan saker runt om kring.

För min del känns det som en spännande utveckling och det ska bli intressant att se var det tar vägen. Vad tror du? Kommentera gärna nedan.

 

En kommentar på "Kommer internet svämma över av innehåll?"

  1. Jag tror som du att E-A-T blir en allt viktigare signal. Min erfarenhet är att Jarvis och liknande botar förvisso kan prångla ut förvånansvärt bra innehåll, men att de samtidigt är väldigt begränsade. AI-copyn är nog fortfarande bara i sin linda och det lär hända mycket på den fronten under de kommande åren. Jag tror dock att de mänskliga skribenterna även fortsatt kommer att utgöra spjutspetsen, men botarna kan säkert bli användbara som verktyg för innehållsskapare!


Kommentarsfältet är stängt.