Så kan ChatGPT påverka Googles framtid

ChatGPT har tagit världen med storm sedan det lanserades av Open AI i början av december 2022. Många har sett teknologin som en potentiell framtida konkurrent till Googles sökmotor. I den här artikeln tänkte vi problematisera och spekulera kring hur realistiskt det faktiskt är – och hur Google kan tänkas agera framöver.

Det ChatGPT verkligen har lyckats med enligt mig är att visa oss att det finns nya sätt att söka efter information på – och få den informationen serverad.

Där Google stannar vid att ge dig länkarna till informationen som du själv kan fördjupa dig inom är ChatGPTs ambition att sammanfatta ett svar åt dig baserat på sitt index över information – och presentera svaren till dig som en chattande människa.

Att ChatGPT därtill kan förstå nyanser i språk och minnas tidigare passager av en chatdialog, och anpassa sina svar efter det, är ytterligare faktorer som bidragit till dess snabba popularitet.

En teknik i sin linda

Samtidigt är det här en teknik som är i sin linda och inte är fullt utvecklad. Den mest uppenbara kritiken som framförts mot ChatGPT är att svaren som ges långt från alla gånger är korrekta.

Det här är en brännande punkt som behöver förbättras om den här typen av teknik ska ha en chans att påverka dagens traditionella sökmotorer på ett märkbart sätt.

Code red

ChatGPTs omedelbara succé och uppmärksamhet har dock inte gått Google förbi. Enligt mediarapporter har Google internt utfärdat en ”code red” och börjat fördela om teams resurser till att fokusera ännu mer på att bygga ut Googles produkter inom AI.

Att Google agerar på det här sättet tyder naturligtvis på att de förstår att ChatGPT-liknande teknik kan få stora effekter på vad en användare förväntar sig av en sökmotor.

Historiskt har nya sökmotorer som försökt ta upp kampen med Google oftast bara blivit en blekare kopia av Google – och inte gett användaren någon riktig anledning att byta sökmotor. ChatGPT är något helt nytt ur det hänseendet då det får oss att ifrågasätta det traditionella sättet att söka och hur en sökmotor ska fungera. Sådana signaler måste Google ta seriöst.

Att Microsoft, som äger Bing, dessutom är en av de största investerarna i OpenAI som byggt ChatGPT är också en faktor som är väldigt intressant i det här sammanhanget. Skulle den här typen av teknologi byggas in i Bing på ett välfungerande sätt före Google är det såklart en stor prestigeförlust för Google.

Google kommer inte släppa bollen

Samtidigt kommer Google såklart inte att släppa bollen självmant på det här området. De är ett av de företag i världen som investerat mest i att utveckla AI de senaste åren, både inom ramen för sin egen sökmotor och andra initiativ. De köpte exempelvis redan 2014 upp Deepmind som liksom OpenAI forskar och utvecklar framtidens AI.

Den stora frågan i och med ChatGPTs intåg är hur mycket av den här typen av teknik Google kan implementera i sin sökmotor utan att det får en negativ effekt på Googles nuvarande kärnaffär.

Även fast Google säkerligen har det tekniska kunnandet att utveckla någon likt ChatGPT har de noll incitament att lansera en sådan sökmotor. Det vore ett alltför stort ingrepp i deras nuvarande affärsmodell som är uppbyggd kring Google Ads. ChatGPT har ju inte något traditionellt sökresultat med sökträffar att visa upp annonser i. Och det är dessa annonser som Google tjänar sina stora pengar på idag.

En framtida hybrid?

En möjlig variant jag tror vi kan få se Google testa framöver är en hybrid mellan dagens sökmotor och något ChatGPT-liknande.

En hybrid där du helt enkelt får ett sammanfattat svar på dina sökfrågor baserat på sökmotorns index med tydliga källhänvisningslänkar till fördjupande information skulle ge det bästa av båda världar.

I den typen av svar är det också lättare för Google att baka in Google Ads-länkar. Samtidigt upprätthålls det nuvarande ekosystemet på Internet där innehållsskaparna fortfarande kan få organisk trafik via Google.

Precis den här typen av hybridmodell mellan traditionell sökmotor och ChatGPT-liknande teknik har redan You.com lanserat i betaversion. Där kan du skriva in din sökfråga och få ett sammanfattat svar med tydliga källhänvisningar till svaren. Du kan även fortsätta konversationen med chatten på liknande sätt som ChatGPT.

Samtidigt blir det tydligare för användaren att det här är ett svar baserat på ett urval specifika källor. Användaren kan själv välja att besöka dem för mer information.

Sökning på You.com

Att en sådan här hybrid blir användbar och kan lanseras på bred front bygger såklart på att källorna som sökmotorn baserar sina svar på verkligen är korrekta.

Ur det hänseendet vill jag påstå att Google har den bästa positionen på marknaden bland de sökmotorer som finns på marknaden idag. De har i många år påtalat vikten av trovärdighet på olika sätt, exempelvis genom E-E-A-T-ramverket och flertalet algoritmuppdateringar de senaste åren har handlat om just detta.

Med det sagt är de långt ifrån perfekta, men de är ändå bättre än konkurrenterna och har bästa startpositionen.

Sammanfattning

AI är ett oerhört spännande område som förväntas revolutionera många branscher och sättet vi jobbar. Kanske kan det även förändra sökmotormarknaden i grunden.

Med ChatGPT har vi åtminstone gläntat på dörren till ett nytt sätt att söka och ta till oss information. Hur Google väljer att svara på dessa tekniska framsteg återstår att se. Vi får säkert anledning att återkomma till det mer inom en snar framtid.

Intresserad av att lära dig mer om ChatGPT? Lyssna gärna på avsnitt 89 av Sökpodden där mina kollegor diskuterar mer om det.