Så optimerar du för People also ask

People also ask erbjuder en underutnyttjad möjlighet till bättre synlighet på Google. I den här artikeln går vi igenom hur du optimerar din sajt för att synas där – och vad du behöver förstå om de frågor som faktiskt visas där.

Googles sökresultat rymmer många olika ytor att optimera för. People also ask (Andra har också frågat på svenska) är en yta med frågor som är relaterade till den sökning som har gjorts. Rutan visas ofta på position 2-4 i det organiska sökresultatet.

Sökning på "lånelöfte"

Det är vanligtvis fyra frågor som initialt visas i serpen på varje sökning. Om användaren klickar på en fråga fälls fler frågor ut som också är relaterade till den sökning som har gjorts. Användaren kan själv välja om denna känner sig nöjd med svaret som visas i serpen – eller vill klicka sig in till sökresultatet för att läsa mer.

Allt vanligare i serpen

Sökresultat med People also ask har ökat successivt över tid. Enligt denna undersökning från tidigare i år triggade omkring 55 procent av alla sökningar som gjorts på Google en PAA-ruta i juni 2021. Hur siffran ser ut i skrivande stund finns mig veterligen ingen tillgänglig data för men vår känsla är att det åtminstone inte har blivit ovanligare sedan dess.

Enligt samma undersökning minskar även andelen sökresultat med featured snippets vilket gör PAA ännu mer intressant att optimera för.

Visas för alla typer av sökningar

PAA visas på alla typer av sökningar. Oavsett om det gäller varumärkessökningar, informationssökningar eller sökningar som ligger nära en konvertering är chansen stor att en PAA-ruta dyker upp.

Informationssökning

Sökning på "amorteringskrav"

Sökning nära konvertering

Sökning på "gjutjärnspanna"

Sökning på varumärke

Sökning på "Netflix"

Optimera för sökorden som triggar frågorna

Det lite speciella med att sökmotoroptimera för People also ask är att det inte är sökningar på själva frågorna som visas i PAA vi vill försöka ranka på – det är sökorden som triggar dessa frågor.

Många av frågorna som visas i PAA har paradoxalt nog väldigt låg sökvolym och är inte så intressanta i sig att ranka på. Här är ett exempel på sökordet ”brödrost” och frågorna som visas i PAA.

PAA-frågor för sökningen "brödrost"

Sökordet ”brödrost” med sina 18 100 sökningar per månad är såklart ett strategiskt viktigt sökord att ranka högt på för de företag som säljer brödrostar.

Sökvolym för sökningen "brödrost" från Google Keyword Planner

Däremot har frågorna som visas i PAA ingen nämnvärd sökvolym att tala om. I vårt exempel ”brödrost” har sökningar på själva frågorna som visas i PAA ingen månatlig sökvolym, enligt Google Keyword Planner.

Sökvolym från Google Keyword Planner för frågorna som triggas av sökningen "brödrost"

Detta kan givetvis variera från sökord till sökord – men ofta är frågorna som visas i PAA inte de med högst sökvolym om ett givet ämne. Det är dock förståeligt att människor kan tro att det är så givet att Google benämner ytan till just People also ask / Andra har också frågat.

En genväg till bättre ranking

Eftersom många av de frågor som visas i PAA inte har någon hög sökvolym är det få sajter i sammanhanget som har tänkt på att optimera för just de frågorna.

Genom att besvara de frågor som visas i PAA-ytan på Google har du chansen att ta en genväg till högre synlighet på dina strategiskt viktiga sökord.

Vanlig onpage-optimering av dina sidor är grunden till att synas även i People also ask. Genom att ha med frågorna som visas i PAA på dina sidor med tillhörande svar ökar du dina chanser att synas där.

Sammanställning av vilka sökord som triggar vilka sökord

För att få ut så mycket som möjligt av PAA bör du utgå från en lista med dina viktigaste sökord, både vad gäller relevans och sökvolym, och därefter sammanställa vilka frågor som visas på varje sökord.

På Pineberry har vi tagit fram en egen metod för att hämta in och sammanställa vilka sökord som triggar vilka frågor att visas i PAA. Det gör att den tidskrävande processen med att samla in all den datan manuellt försvinner. Här är ett anonymiserat exempel (klicka på bilden för att se den större i en ny flik).

People also ask-analys

Om du inte är kund till oss finns även andra verktyg på marknaden som gör ungefär samma sak, ett exempel är AlsoAsked.com.

Vill du förbättra din synlighet i People also ask? Hör gärna av dig till oss på Pineberry så kan vi hjälpa dig med vad du behöver göra.