Så skapar du förutsättningarna för att lyckas med SEO i din organisation

En satsning på SEO kan ge väldigt hög ROI och hjälpa företag att nå sina övergripande affärsmål. Men det är inte alla SEO-satsningar som blir lyckosamma. Den här artikeln vänder sig till dig som är beslutsfattare kring SEO och vill förstå vilket ramverk som behöver finnas på plats i din organisation för att din satsning på SEO ska bli riktigt lyckad.

I fredags utsåg flera branschkollegor Pineberrys kund Doktor.se till vinnare av Svenska SEO-priset och ”Årets raket”. På mindre än ett år har vi tillsammans med vår kund ökat den organiska synligheten på Google med drygt 900 % och organisk non brand-trafik med ca 2000-2500 % på årsbasis (beroende på vilken månad som avses).

Jag vill så ödmjukt jag kan hävda att det inte är någon slump att resultaten har blivit så pass bra. Förutom att vi har mycket kompetenta personer inblandade på alla positioner uppfyller även samarbetet alla kriterier för hur ett lyckat SEO-partnerskap rent processmässigt ska se ut.

Jag tänkte därför ta tillfället i akt och väldigt övergripande beskriva vårt ramverk för långsiktigt lyckad SEO – med alla delar som behöver finnas på plats för att denna typ av fina resultat kan uppnås.

Förhoppningen är att det hjälper dig som beslutsfattare eller inköpare av SEO-tjänster att bättre förstå vad som krävs av dig och din organisation för att kunna nå motsvarande framgångar.

Förståelsen att SEO är viktigt

Med SEO har du en kanal som löpande kan ge dig gratis trafik, år efter år, på relevanta sökord som dina potentiella användare googlar på. Dina användare har frågor de ställer till Google och du har möjligheten att finnas där med svar på dessa frågor.

Förutom att driva relevant trafik bygger du dessutom ditt varumärke genom att synas på rätt sökningar. Om inte du ser till att ranka för dessa sökningar kommer någon av dina konkurrenter att göra det istället.

Vår position är därför att du ska arbeta för att maximera trafiken från SEO.

En grundförutsättning som behöver finnas på plats är därför att rätt stakeholders och beslutsfattare i din organisation också har den insikten. När SEO blir ett fokus från toppen av organisationen och insikten finns gällande vad kanalen kan bidra med kommer också nödvändiga insatser relaterade till SEO (utvecklingsinsatser, investeringar i innehåll, PR-aktiviteter, etc.) att bli mer prioriterade och enklare att få igenom.

En organisation som är stöttande i det arbetet är därför en oerhört viktig del i att bra SEO-resultat kan uppnås.

Innan projektet börjar – ta fram en målsättning

Innan SEO-samarbetet börjar behöver alla inblandade enas om en målsättning. Utan en definierad målsättning har du ingen uppfattning om vad en eventuell investering i SEO kan ge tillbaka – och er SEO-partner har inget konkret mål att jobba emot.

En tydlig målsättning som alla parter i samarbetet köper in på gynnar alla inblandade och sätter en gemensam kurs framåt.

Vanliga mål för SEO är oftast relaterade till en procentuell ökning i trafik, konverteringar eller intäkt. När du tydligare kan se vad en SEO-satsning kan ge i form av trafik eller intäkt kan vi ungefärligen räkna ut vad ROI på satsningen kan bli (givet att målet uppnås).

Om du inte har ett mål med ditt SEO-arbete idag bör du verkligen se till att ta fram det pronto. Annars famlar du i blindo.

I exemplet Doktor.se har vi tillsammans med kund satt den gemensamma målsättningen att på sikt att öka den organiska trafiken till samma nivåer som deras konkurrenter (som jobbat dedikerat med SEO betydligt längre och därför har ett stort försprång).

Exempel på hur SEO-målsättningar kan se ut.

Exempel på hur SEO-målsättningar kan se ut.

Tidshorisont

Du behöver vara beredd på att det kommer ta relativt lång tid att nå ditt mål. Jämfört med Google Ads är SEO ett betydligt långsiktigare spel som belönar den som är uthållig och bygger sin auktoritet över tid.

Att se SEO som ett isolerat projekt du kan bli klar med på några månader är därför helt fel approach.

Hur lång tid det kommer ta beror på lite vart du startar och vilka ingrepp som behöver göras på sajten. Räkna mellan tummen och pekfingret att det åtminstone kommer ta 6-12 månader innan du kan räkna hem din SEO-investering.

Viktiga kontaktytor i samarbetet – nyckeln för att lyckas

Mycket av det jobb vi gör som SEO-konsulter handlar om att tillsammans med olika discipliner hos kund arbeta med olika aspekter av SEO som har en direkt påverkan på synligheten hos Google.

Det kan vara allt från att analysera sökbeteendet i segmentet, analysera synergier mellan organiskt och köpt trafik, jobba med innehållet på sajten, vara i dialog med utvecklarna gällande tekniska förbättringar eller ta fram PR-material i syfte att sprida det på ett SEO-optimalt sätt.

Även om vår primära kontaktperson ofta är en VD, CMO eller liknande behöver vi ha åtkomst till alla de funktioner som är viktiga för SEO, exempelvis copywriters, marknadsassistenter, webbutvecklare, och kunna ta mycket av dialogen direkt med varje person eller funktion.

Det är när samarbetet mellan alla viktiga discipliner fungerar som smidigast som också SEO-resultaten blir som allra bäst.

Som VD, CMO eller liknande behöver du därför uppmuntra att sådana samarbeten kan frodas i din organisation.

Avdelningar på ett företag

I exemplet med Doktor.se har vi ett tätt samarbete med kundens webbyrå Rivercode som ansvarar för driften av sajten och hjälper oss implementera de tekniska förändringar vi löpande vill göra.

Doktor.se har oerhört höga krav på deras medicinska texter – därför är det av yttersta vikt att vi kan coacha ansvariga medicinska skribenter gällande hur de bäst optimerar sina texter för SEO. En annan stor del i arbetet är att analysera hur sökningar på olika sjukdomstillstånd ser ut kommande månader och säkerställa att rätt texter prioriteras.

Sammanfattningsvis har denna struktur möjliggjort för en riktigt bra teamkänsla i gruppen hos de som jobbar med Doktor.se – över alla dessa tre företag.

Struktur för att driva igenom SEO-strategin

Alla sajter har sina olika utmaningar och därmed krävs olika strategier för att nå de uppsatta målen. SEO är ingen one size fits all – alla företag och organisationer har sina olika utmaningar och möjligheter.

Med rätt inställning från stakeholders, tydliga strukturer för samarbetet och rätt specialister på plats får du de bästa chanserna att lyckas med din satsning på SEO.

Vill du precis som Doktor.se utveckla din SEO-strategi? Hör gärna av dig till oss på Pineberry.