SEO Cert – är du en 6,6 %-are?

Sedan SEO Cert lanserades 2016 är det 171 personer av de 2 599 som antagit utmaningen som klarat provet. Det är alltså 6,6 % som klarar det.

Bakgrunden till SEO Cert är att ge dig som jobbar med SEO en kostnadsfri möjlighet att kunna certifiera dina kunskaper inom SEO. För att det ska vara värdefullt att klara certifieringen är provet relativt svårt. Är du nybörjare inom SEO kommer du sannolikt behöva kämpa en del för att klara provet.

Färre som klarar men inte svårare

Vi följer givetvis upp hur stor andel som klarar SEO Cert. Vid får första mätning 2017 var det 11 % som hade klarat provet. Under 2019 hade siffran minskat till 9,3 % och när jag mätte precis hade andelen sjunkit ytterligare till 6,6 %. Fram tills i dag är det 2 599 personer som gjort provet och av er är det 171 som klarat det. Stort grattis!

Betyder den minskande andel som klarar SEO Cert att provet blivit svårare? Nej, det skulle jag inte säga. Vi uppdaterar förvisso löpande frågorna i provet men vår uppfattning är inte att frågorna blir svårare.

Det är sannolikt snarare så att SEO Cert nått ut bredare och bredare genom åren och det krävs normalt sätt mycket goda kunskaper i SEO för att klara provet.

Tips för att klara SEO Cert

Även om SEO Cert är svårt kan alla med ett stort intresse av SEO, gärna kombinerat med en stark vilja, klara det. Här några tips till dig som vill addera dig till de 6,6 % som hittills klarat SEO Cert:

  1. Testa provet direkt utan målsättning att klara det på första försöket. På så sätt får du en känsla för upplägget och vilken typ av frågor du eventuellt behöver läsa på mer om.
  2. Nyttja våra lästips för att friska upp kunskaperna inom de områden du tycker är kluriga.
  3. Gör provet igen.
  4. Repetera steg 2 och 3 tills får minst 80 % rätt (du kommer klara det)!

Klicka här om du vill testa SEO Cert. Lycka till!

Har du några frågor eller tanker kring SEO Cert så skriv gärna en kommentar nedan eller skicka ett mejl till: seocert@pineberry.com