SEO-konferensen för nördar – Brighton SEO

Brighton SEO bjöd på talare inom alla delar och spektrum av SEO-branschen och gav lärdomar, nätverk och bekräftelse av arbetssätt och utmaningar. Jag och min kollega Björn Bydén var där och här kommer en sammanfattning av konferensen.

Brighton SEO bjöd på en SEO-konferens precis i min smak. 3 500 SEO-nördar från ett 40-tal olika länder samlades för få kunskap och dela med sig av den samma. Personligen hade jag ett stort utbyte av både talare och diskussioner på mingel och mellan föreläsningspassen. Det diskuterades allt ifrån arbetssätt, kommunikationsutmaningar till mer SEO-tekniska frågor.

Precis som på andra konferenser är föreläsningarnas nivå och innehåll varierande för att kunna fånga en bredare publik. Därför fokuserade vi på hitta de föreläsningar som vi trodde skulle passa oss bäst. För dig som inte var på plats har vi här sammanfattat dessa föreläsningar:

Teknisk SEO

Konferensen inleddes med en riktig stjärna som bevisade hur han effektiviserat sitt SEO-arbete med hjälp av konsolen på Mac. Det följdes av konferensens mest pedagogiska avsnitt där HTTP/2 förklarades med hjälp av lastbilar och vägar. Hans presentation bevisade även hur vi på ett mer illustrativt sätt och med liknelser kan förklara mycket av den komplexitet som kunder upplever inom SEO. Jag kommer därför ta hjälp av Tom Anthonys slides den dag jag behöver förklara HTTP/2 för en kund.

Detta följdes av en talare som fokuserade på hreflang och dess utmaningar. Den viktigaste saken som jag tog med mig från den föreläsningen rörde dock inte hreflang utan IP-redirects. Talaren tog nämligen även upp hur mycket problematik IP-redirects ställer till i dag när Googles botar landar på sajterna med alla möjliga IP:n och kombinationer.

SEO-utmaningar

Vi fortsatte efter det in på föreläsningar gällande hantering av manuella straff i Google. Där verifierade Kaspar Szymanski som tidigare arbetat på Google att alla reconsideration requests under hans tid gicks igenom manuellt av en människa. Han nämnde också hur trött han var på allt spel på känslor i reconsideration requests och önskade istället att alla berörda som skriver dessa kan vara mer fokuserade på vad man gjort för åtgärder och vilka utmaningar man står inför.

Efter detta pass följde en föreläsning om länkstrategier med en frispråkig skotte som vi talade en del med även efter hans pass. Det man kan ta med sig från hans föreläsning är han bekräftade hur viktiga länkar är för att ranka bra i konkurrensutsatta segment. Ett av hans citat var något i stil med ”Antingen skaffar ni länkar, rankar bra och tjänar mycket pengar eller så skiter ni att tjäna pengar.”

Tredje passet i detta avsnittet rörde ASO (App Store Optimization) vilket arrangören planerat in helt fel då ämnesområdet var helt annorlunda jämfört med de två tidigare passen. Många hade bristande intresse och lämnade innan eller under föreläsningen. Det var på en grundläggande nivå och de tidigare föreläsningarna hade legat på en mer avancerad nivå så publiken var i stort varken mottaglig eller intresserade.

Site speed

Efter lunch valde vi att fokusera på site speed som är ett nischat område med många olika intressanta aspekter. Det var tre talare även här som berörde olika delar av kedjan. Den första föreläsaren betonade hur viktigt det är att hitta några få mätetal som man fokuserar på och följer upp. Det är även bra att kunna göra case på ekonomisk vinst i form av ökade konverteringsgrader med hjälp av en snabbare webbplats. Grundtanken var att alla borde börja mäta. Hon lyfte även fram en hel del intressanta verktyg som Lighthouse och Webpagetest.org.

Därefter var det en talare som var mer UX-inriktad även om han hade en SEO-vinkel på det hela som visade olika renderingsförfaranden. Han bevisade hur viktigt det är att rendera innehållet above the fold innan övrigt innehåll och visade på de ”nya” snabbladdade bildformaten som ännu inte slagit igenom. Hans viktigaste poäng var att bildinnehållet nästan alltid är det tyngsta på webbplatsen så börja arbeta med det. Se därefter över antalet requests och prioritera hantering av inline CSS och CSS-filer för rendering.

Avslutade gjorde sedan en talare som hade gjort en del mätningar och jämförelser av laddningstider för olika typer av sajter i Storbritannien. Lärdomarna jag fick med mig från det passet var hur tydligt det är att man måste jämföra sig med jämbördiga webbplatser och att e-handlare och nyhetssajter generellt sett är de mest segladdade webbplatserna eftersom de har störst och tyngst media.

Sökordsanalys

SEO-konferens

Vi valde efter dessa pass att ta oss in största konferenssalen där vi någonstans visste att nivån skulle vara mer grundläggande för att fånga en bredare publik. Dessa pass berörde sökordsanalys hur man bör agera kring olika typer av sökintentioner. Det som för många av oss är självklart men inte får glömmas bort, d.v.s. om användaren berättar vad de är ute efter i sökfrasen har de högre förväntningar på korrekt innehåll på landningssidan. Kvalitén på dessa pass var sådär om du frågar mig och jag kan tänka mig att stora salen generellt inte är bästa valet för den som redan är insatt i ämnet.

Google Webmaster Live

pontus och john mueller

Sist men inte minst avslutades konferensen med en frågestund med John Mueller (Googles främsta kontakt med webmasters). Denna frågestund var väldigt bra och jag är imponerad över John Muellers avspända inställning och förhållandevis klara svar.

Generellt sett svävar ju Google likt politiker på frågor gällande SEO men några klara besked gav han allt. Han bekräftade bland annat att det numera inte ska vara något problem med att lägga innehåll bakom tabbar eller liknande lösningar i mobilen. En annan sak John slog fast var att Google kommer använda Chromedata (baserad på riktiga användare som delar med sig data) för att bedöma laddningstider i mobilen.

Sammanfattningsvis är mitt intryck att Brighton SEO är en väldigt bra SEO-konferens. Den ger bra nätverkande, bra talare och du får tillfälle att träffa deras partners som har många av de bästa verktygen i branschen.

Nästa Brighton SEO är redan i höst. Jag rekommenderar dig varmt att åka dit om du har möjlighet och lust!