Så får du bättre resultat genom smarta SEO/SEM-synergier 2024

Det finns flera synergier mellan SEO och SEM. Genom att kombinera insikter från båda kanalerna kan din marknadsföring bli mer effektiv och lönsam. Här listar vi fem SEO/SEM-synergier vi tycker alla sajter som annonserar på Google Ads bör jobba med. 

Även fast SEO och Google Ads handlar om att fånga upp samma typ av sökbeteende kunde inte arbetssätten mellan de båda kanalerna vara mer olika.

Skillnaderna i arbetssätt till trots finns det många synergier mellan SEO och SEM som du kan implementera i din marknadsföringsstrategi för att lyfta den till nästa nivå.

1. Konverteringsdata till SEO

Google tillhandahåller mer och bättre data för den som annonserar på Google Ads – bland annat går det att se hur specifika sökord du köper konverterar. Att veta vilka sökord som är lönsamma är givetvis nyckeln till all framgångsrik Google-annonsering.

För den organiska trafiken finns däremot inte motsvarande konverteringsdata om sökord tillgänglig vilket gör SEO-arbetet svårare.

Sökordsdata från SEM och SEO
Exempel på vilken typ av sökordsdata du kan få fram via Google Ads jämfört med SEO.

Google har varit lite fram och tillbaka de senaste åren gällande huruvida de vill ge oss konverteringsdata för söktermer på Google Ads eller inte. För traditionella sökkampanjer har det alltid gått men det är först de senaste månaderna som vi har möjlighet att få ut den här typen av data även från de idag så vanligt förekommande Performance Max-kampanjerna på Google Ads.

Anledningen till att den här datan är så värdefull för oss är enkel. Om vi vet att ett sökord är lönsamt att köpa på Google Ads kommer det med största sannolikhet att vara ännu mer lönsamt att driva in motsvarande besök organiskt – där vi inte behöver betala för klicket.

Genom att hämta in vilka sökord som presterar bäst under en given tidsperiod på Google Ads och komplettera datan med dessa sökords organiska ranking kan vi snabbare fånga upp värdefulla sökbeteenden och jobba in dem i SEO-strategin.

Sökord och antalet klick, konverteringar och intäktsvärde från Google Ads under given tidsperiod. Organisk ranking avser positionen sajten rankar organiskt på Google idag.
’ Sökord och antalet klick, konverteringar och intäktsvärde från Google Ads under given tidsperiod. Organisk ranking avser positionen sajten rankar organiskt på Google idag.

2. Mer agil SEO-strategi

I regel tar det längre tid att uppnå resultat inom SEO än SEM. Med det sagt kan det gå snabbt att uppnå bra organisk ranking på sökord som inte är särskilt konkurrensutsatta.

Genom att ha pulsen på vilka lönsamma sökord och sökbeteenden som plötsligt trendar ur ett SEM-perspektiv kan du omedelbart börja jobba in de sökorden i din SEO-strategi.

För sökord där de organiska sökresultaten inte riktigt har satt sig kan det innebära en stor vinning att vara bland de första som optimerar för ett sökord, särskilt om sökbeteendet blir bestående över tid.

3. Bättre OnPage-SEO ger lägre klickpriser på Google Ads

Google premierar relevans ur både ett organiskt och betalt perspektiv. Ur ett SEO-perspektiv bidrar väloptimerade landningssidor till bättre ranking och ur ett SEM-perspektiv leder det till bättre quality score (vilket resulterar i billigare klick).

Vikten av väloptimerade landningssidor drivs oftast på från SEO-håll där det är helt nödvändigt att ha det på plats för att ens kunna ranka.

4. Dubbelexponering på strategiskt viktiga sökord

Synlighet på Google handlar inte bara om konverteringar i stunden. Genom att synas i toppen organiskt och i det betalda sökresultatet på strategiskt viktiga sökord kan du bygga upp och stärka ditt varumärke över tid.

5. Bättre allokering av din Google Ads-budget

Du kan göra din Google Ads-annonsering mer lönsam genom att dra ner buden på sökbeteenden där du redan rankar bra organiskt och driver in all trafik du vill ha eller kan hantera därifrån.

Pengarna du sparar på detta kan du istället lägga på att köpa in andra lönsamma sökord där den organiska rankingen inte är lika bra (ännu).

Ett spännande område att jobba vidare med

Synergierna mellan SEO och SEM är ett spännande område att utforska vidare för många företag. För den som lyckas kan belöningen bli stor.

Vill du se över dina SEO/SEM-synergier? Hör gärna av dig till oss på Pineberry så hjälper vi dig att ta fram rätt strategi.