SEO/SEM-synergier

Det finns flera synergier mellan SEO och SEM. Genom att kombinera insikter från båda kanalerna kan din marknadsföring bli mer effektiv och lönsam. Här listar vi fem SEO/SEM-synergier vi tycker alla sajter som annonserar på Google Ads bör jobba med. 

Även fast SEO och Google Ads handlar om att fånga upp samma typ av sökbeteende kunde inte arbetssätten mellan de båda kanalerna vara mer olika.

Skillnaderna i arbetssätt till trots finns det många synergier mellan SEO och SEM som du kan implementera i din marknadsföringsstrategi för att lyfta den till nästa nivå.

1. Konverteringsdata till SEO

Google tillhandahåller mer och bättre data för den som annonserar på Google Ads – bland annat går det att se hur specifika sökord du köper konverterar. Att veta vilka sökord som är lönsamma är givetvis nyckeln till all framgångsrik Google-annonsering.

För den organiska trafiken finns däremot inte motsvarande konverteringsdata om sökord tillgänglig vilket gör SEO-arbetet svårare.

Sökordsdata från SEM och SEO

Exempel på vilken sökordsdata du får via Google Ads jämfört med SEO.

På Pineberry har vi löst den här problematiken genom att bygga ett internt verktyg som kombinerar Google Ads-data med organisk sökordsdata från Search Console.

På detta sätt kan vi snabbt ta fram vilka sökord som är lönsamma för våra kunder på Google Ads och automatiskt se hur den organiska rankingen ser ut på samma sökord.

Om vi vet att ett sökord är lönsamt att köpa på Google Ads kommer det med största sannolikhet att vara ännu mer lönsamt att driva in motsvarande besök organiskt där vi inte behöver betala för klicket.

Verktyget ger oss värdefulla insikter i vilka sökord som ska prioriteras och gör att vi enkelt kan fånga upp värdefulla sökbeteenden och jobba in dem i SEO-strategin.

2. Mer agil SEO-strategi

I regel tar det längre tid att uppnå resultat inom SEO än SEM. Med det sagt kan det gå snabbt att uppnå bra organisk ranking på sökord som inte är särskilt konkurrensutsatta.

Genom att ha pulsen på vilka lönsamma sökord och sökbeteenden som plötsligt trendar ur ett SEM-perspektiv kan du omedelbart börja jobba in de sökorden i din SEO-strategi.

För sökord där de organiska sökresultaten inte riktigt har satt sig kan det innebära en stor vinning att vara bland de första som optimerar för ett sökord, särskilt om sökbeteendet blir bestående över tid.

3. Bättre OnPage-SEO ger lägre klickpriser på Google Ads

Google premierar relevans ur både ett organiskt och betalt perspektiv. Ur ett SEO-perspektiv bidrar väloptimerade landningssidor till bättre ranking och ur ett SEM-perspektiv leder det till bättre quality score (vilket resulterar i billigare klick).

Vikten av väloptimerade landningssidor drivs oftast på från SEO-håll där det är helt nödvändigt att ha det på plats för att ens kunna ranka.

4. Dubbelexponering på strategiskt viktiga sökord

Synlighet på Google handlar inte bara om konverteringar i stunden. Genom att synas i toppen organiskt och i det betalda sökresultatet på strategiskt viktiga sökord kan du bygga upp och stärka ditt varumärke över tid.

5. Bättre allokering av din Google Ads-budget

Du kan göra din Google Ads-annonsering mer lönsam genom att dra ner buden på sökbeteenden där du redan rankar bra organiskt och driver in all trafik du vill ha eller kan hantera därifrån.

Pengarna du sparar på detta kan du istället lägga på att köpa in andra lönsamma sökord där den organiska rankingen inte är lika bra (ännu).

Ett spännande område att jobba vidare med

Synergierna mellan SEO och SEM är ett spännande område att utforska vidare för många företag. För den som lyckas kan belöningen bli stor.

Vill du se över dina SEO/SEM-synergier? Hör gärna av dig till oss på Pineberry så hjälper vi dig att ta fram rätt strategi.