SEO utklassar sökmotoroptimering

En gång i tiden användes begreppen SEO och sökmotoroptimering ungefär lika mycket. Men numera har SEO tagit ett tydligt kommando.

Rubriken ”SEO utklassar sökmotoroptimering” kan tyckas märklig. Är inte SEO och sökmotoroptimering samma sak? Jo, givetvis är det så. SEO är en förkortning av engelskans search engine optimization och sökmotoroptimering är svenskans motsvarighet. En tänkbar svensk förkortning av detta, SMO, har inte alls fått fäste utan vi använder oss av engelskans SEO istället.

SEO numera mycket större

När jag började i branschen för drygt 15 år sedan användes SEO och sökmotoroptimering ungefär lika frekvent – sökvolymerna var mer eller mindre lika stora för båda söktermerna. Men det är tydligt att något hänt när man jämför båda begreppen i Google Trends. Det som började som en jämn kamp mellan SEO och sökmotoroptimering har nu blivit en utklassningsseger för SEO.

Om vi istället för Google Trends kollar på sökvolym är i dag SEO ungefär 3,5 gånger större än sökmotoroptimering (6 600 mot 1 900 enligt Sökordsplaneraren). Vad är det som hänt?

Lata, globaliserade och etablerade

En anledning att SEO tagit över som begrepp handlar om att det är en förkortning, och vi går obestridligt mot att använda mer och mer förkortningar i samhället. Om denna trend beror på ren lathet eller att det är praktiskt med förkortningar låter jag vara osagt.

En annan trend är globaliseringen. I takt med att branschen blivit mer etablerad har det i många länder blivit SEO som är det huvudsakliga begreppet som används. Och då är det naturligt att även vi i Sverige använder SEO mer och mer.

Just att branchen är mer etablerad i dag än för 15 år sedan spelar nog också en roll. I början var behovet av ett beskrivande namn mycket större än i dag. Om man aldrig hört talas om SEO är det lättare att förstå namnet sökmotoroptimering.

Klyftan fortsätter att öka

Personligen gillar jag när vi har svenska ord för saker och ting. Därför har jag alltid gillat begreppet sökmotoroptimering. Samtidigt säger och skriver jag själv oftare SEO, kanske av lathet…

Om vi ska spå in i framtiden tror jag att klyftan mellan SEO och sökmotoroptimering kommer fortsätta att öka. Sökmotoroptimering kommer säkert finnas kvar som begrepp, men jag tror att det kommer bli mer och mer marginaliserat i takt med att branschen fortsätter att växa.

Vad tror du? Kommenterat gärna nedan!

Vill du ha en översyn av din SEO inför hösten? Kontakta i så fall gärna oss på Pineberry.