Sökordsdomäner – Vad gäller?

Sökordsdomäner spelar fortfarande roll, även om de inte spelar en lika stor roll idag som de gjort historiskt. Hur du bör använda dig av en sökordsdomän beror på vad dina affärsmässiga syften är med domänen samt vad den har för länkprofil.

Jag får som sökmotorkonsult ofta frågor från kunder som fått förfrågan av externa parter att köpa en sökordsdomän relaterade till deras verksamhet. Frågorna brukar se ut på ett ungefär ”Bör vi gå med på att köpa och vad innebär det för oss?” och ”Vi vet att sökordsdomäner fungerat bra en gång i tiden, men hur ser det ut i dagsläget?”. Nedan kommer jag att försöka konkretisera denna komplexa fråga, men tänk på att det ofta finns flera svar beroende på situationen.

Lite bakgrund. Det har historiskt sett varit mycket enklare att ranka på ett sökord med en domän som haft sökordet i sin URL, så kallade sökordsdomäner. Idag är det inte lika lätt på grund av att Google ändrat sin algoritm till nackdel för sökordsdomäner, och många påstår att fördelen med sökordsdomäner kommer att tas bort helt på sikt. I dagsläget kan vi dock se att det fortfarande är lättare att ranka med sökordsdomäner även om effekten inte är lika stor som det varit tidigare, och därför kan det fortfarande vara värt att arbeta med dessa domäner.

Den första frågan du bör ställa dig innan du börjar tänka på sökordsdomäner är vilket sökord som presterar bäst för din verksamhet i dagsläget. Arbetar du med SEO eller sökordsannonsering bör du analysera trafiken och bedöma vilka sökord som ger din verksamhet högst lönsamhet i form av trafik, köp, leads eller vad nu för värde din webbplats syftar till att skapa för verksamheten.

När du har kommit fram till ett sökord som presterar bra finns det olika sätt att använda en sökordsdomän på; allt beroende på vad du har för affärsmässiga syften med sökordsdomänen samt hur sökordsdomänens länkprofil ser ut, d.v.s. vad den har för länkar som pekar till sig. Nedan listar jag tre stycken förslag på vad du kan göra med domänen:

 1. Använda sökordsdomänen som en kampanjwebbplats där syftet är att driva konverteringar eller att driva trafiken vidare till din huvuddomän.

Här är alltså syftet med sökordsdomänen att konkurrera på ett visst sökord och antingen driva konverteringar, eller fungera som en mellanhand som driver trafiken vidare till din andra webbplats. Även om det är en nackdel att du kan konkurrera med din huvuddomän på ett specifikt sökord så finns det ett värde att ta höga positioner med båda domäner; du tar ett större utrymme i sökresultaten som kan putta ner dina konkurrenter och i sin tur ge fler klick på dina domäner. Viktigt att tänka på här är att bara för att en sökordsdomän har ett försprång att ranka högre så behöver den fortfarande länkar för att ranka. Det är alltså viktigt att titta på länkprofilen innan du förvärvar domänen för att bedöma om den ens har någon chans att ranka på sökordet, annars tvingas du skaffa länkar till den – ett ofta mödosamt arbete som kanske hellre bör läggas ned på din huvuddomän.

Det är även värt att tänka kring domänen ur konverteringssynpunkt; frågor som exempelvis ”hur många konverterar på båda webbplatser, är det värt att tappa klick från huvuddomänen till sökordsdomänen?” och ”om syftet är att driva trafiken vidare till huvudwebbplatsen, hur många klick förlorar vi genom att lägga till ytterligare ett steg i flödet?”

 1. Peka om domänen med en 301-redirect till huvuddomänen.

Här är det återigen ett måste att titta på länkprofilen, förslagsvis genom verktygen Ahrefs, Majestic och Google Webmaster Tools. Har den länkar som pekar till sig som du tror kan komma till användning på huvuddomänen så kan en 301-redirect från sökordsdomänen till huvuddomänen vara ett bra alternativ. Om den inte har några länkar till sig och du inte känner att du vill arbeta aktivt med den genom att skapa innehåll, länkar osv. så kan det ändå vara ett alternativ att förvärva och peka om sökordsdomänen just för att undvika att en konkurrent tar vara på domänen.

 1. Använda sökordsdomänen som en satellitwebbplats för att öka länkstyrkan till huvuddomänen

Här är egentligen inte syftet att ranka och driva trafik till sökordsdomänen, utan främst att endast finnas där och länka till huvuddomänen för att öka länkstyrkan hos huvuddomänen. Fördelen är att det blir en relevant länk, givet att relevant innehåll skapas på satellitwebbplatsen. Här är det dock viktigt att du gör på rätt sätt om du väljer att köpa fler domäner och skala upp satellitnätverket – för många satellitwebbplatser som länkar på ett för aggressivt sätt kan leda att du straffas av Google och hamnar i ett filter, den så kallade Pingvinen. Drabbas du av Pingvinen är det i stort sett omöjligt för dig att synas på sökordet tills att du släpps ut från filtret. Att skapa satellitwebbplatser är därför något som jag endast kan rekommendera dem som verkligen vet vad de gör.
pingviner

Sammanfattningsvis har sökordsdomäner fortfarande ett försprång när det kommer till att ranka på ett specifikt sökord. Detta betyder dock inte att domänen inte behöver länkar; så var därför noggrann med att titta på hur länkprofilen ser ut och agera därefter. I de flesta fall brukar inte sökordsdomäner ha så många länkar till sig, så tänk till vad ditt syfte med domänen skulle vara innan du köper den. Många köper sökordsdomäner utan att göra något med dem, men innehåller domänen ett viktigt sökord kan det dock vara bra att köpa den för att säkerställa att inte någon konkurrent ska kunna få åtkomst till den.

3 kommentarer på "Sökordsdomäner – Vad gäller?"

 1. Hej David! Intressant artikel, men jag tycker att du går ut lite för hårt när du säger att Google uppdaterat sin algoritm ”till nackdel för sökordsdomäner”. Jag tolkar det som att ha en EMD skulle vara negativt, men jag tror inte riktigt (och hoppas) att det är vad du menar 🙂

  En annan rolig notis jag gjorde är att en av era nyare rekryter (Nicklas Krus) toppar er ”moneysite” på termen ”sökmotorkonsult”. Kan ni möjligtvis missa kunder pga detta och kan det ha varit ni själva som pushat honom över med en trevlig länk någonstans? 😉


 2. Hej Mathias!
  Tack för din respons. Precis som du säger menade jag inte att uppdateringen gjort att det är negativt att ha en EMD, utan jag syftade på att det inte är lika fördelaktigt idag som tidigare. Jag skulle dock absolut välja en EMD om jag ville synas på ett specifikt sökord, givet att jag inte har några mer omfattande affärsmässiga syften med domänen på sikt (svårare att bygga ett varumärke med en sökordsdomän).

  Jag skulle säga att vår blogg också är en moneysite, men det är klart att vi är imponerade av hans insats (han har inte fått någon hjälp från oss, såvida han inte smugit in en länk någonstans!), varför han sitter med oss idag 😉


 3. Som jag misstänkte, och det var ju bra – för allas skull 🙂
  Brukar tänka mig scenariot med en våg, tidigare tippade den väldigt lätt över till fördel för EMDs medan det nu är bra mycket mer jämnlikt och att ha/vara en EMD inte alls väger lika tungt. Bra skit tycker jag!

  Givetvis men ”Sökmotorkonsult” är ju samtidigt ett brand för bloggen så den har ju en viss fördel av det.
  Får ta läget i hand och passa på att gratulera er för den fina rekryteringen då! Och Nicklas också för den delen 🙂


Kommentarsfältet är stängt.