Annonstestning med RSAs

Efter att Google Ads gått över till annonstypen RSA är det inte längre självklart hur annonstestning bäst genomförs. I denna artikel listar vi fem olika metoder för att testa RSAs.

Innan Google Ads lanserade annonstypen RSA (responsiva sökannonser) fanns det en hyggligt tydlig konsensus kring hur man skulle jobba med annonstestning. Google rekommenderade att du skulle låta tre annonser tävla mot varandra i respektive annonsgrupp, och många i branschen förespråkade samma modell.

Men efter RSAs intåg och ETAs uttåg finns det (ännu) inte en lika tydlig samsyn kring hur annonstestning ska ske. Detta hänger såklart samman med att Googles tanke med RSAs är att du inte längre ska behöva tänka så mycket på att testa dina annonser utan låta RSAn göra jobbet åt dig. Men alla nöjer sig inte helt med det.

Nedan listar jag fem olika metoder som du kan testa annonser på i den ”nya RSA-värld” som vi alla nu lever i.

1. Låta Google testa åt dig

Googles grundtanke med RSAs är att du som annonsör ska fylla på med maximalt antal rubriker (15 st) och beskrivningar (4 st) och låta Google använda maskininlärning för att välja den bästa kombinationen av rubriker och beskrivningar varje gång en annons visas.

Fördelar:

Genom att lägga annonstestningen helt i Googles händer sparar du tid och nyttjar Googles smarta algoritmer till fullo.

Nackdelar:

Utmaning är att det tar tid och kräver data för att Google ska lära sig vad som fungerar bäst. För att du ska få feedback från Google hur dina rubriker och beskrivningar presterar krävs det att den enskilda annonsen får ca 2 000 visingar per månad. Och även då är feedbacken minst sagt trubbig.

Exempelvis kan det då stå ”Bra”, ”Bäst” och ”Inlärning” framför dina rubriker och beskrivningar. Och har du 4 rubriker som det står ”Bäst” på är det svårt att veta vilken som är bäst på riktigt.

Samtidigt är detta en av poängerna med RSAs, att olika rubriker är olika bra beroende på vem det är som googlar, varifrån det geografiskt googlas och på exakt vad som söks.

2. Pinnad annons

Det går att pinna (fästa) rubriker och beskrivningar på en viss plats i en RSA. När du fäster en rubrik eller beskrivning visas den enbart på den specifika platsen i RSAn och inga andra rubriker eller beskrivningar kan visas där.

Fördelar:

Du får mer kontroll över vilka rubriker och beskrivningar som visas var. Exempelvis kan du välja att pinna 5 rubriker på rubrikplats 1, 5 andra rubriker på rubrikplats 2 och dina sista 5 rubriker på rubrikplats 3. På så sätt skapar du en ”tävling” mellan 5 olika rubriker på respektive rubrikplats.

Nackdelar:

Genom att pinna begränsar du kraftigt Googles möjligheter att testa kombinationer åt dig. Som vi skrev i denna artikel om Pinna eller inte pinna minskar du kombinationerna med hela 93 % bara genom att pinna en endaste rubrik.

3. Opinnad mot pinnad

Denna metod kan man beskriva som att du låter Googles algoritmer (opinnad) tävla mot en av dig mer kontrollerad variant (pinnad) för att undersöka vilken som presterar bäst. Här kan du med fördel använda dig av funktion Experiment för att skapa ”tävlingen” mellan annonserna.

Fördelar:

Du får konkret data på om dina pinnad budskap slår Googles AI. Vågar du anta utmaningen😀?

I och med att du i detta scenario har två olika RSAs som tävlar mot varandra kan du jämföra konkreta resultat som CTR och konverteringsgrad. Du behöver inte längre nöja dig med att en rubrik är ”Bra” eller ”Bäst”.

Nackdelar:

För att maskininlärning ska fungera bra krävs data. Och ju mer data du föder maskinerna med desto bättre presterar de åt dig.

Genom att du sprider ut dina annonsvisningar på mer än en annons ger du inte Googles algoritmer optimala förhållanden att jobba utifrån. I annonsgrupper med få visningar är detta givetvis ett större problem än i annonsgrupper med väldigt många visningar.

4. Pinnad mot pinnad (hårdkodade)

Detta upplägg är för de av oss som är mer konservativt lagda och som ännu inte ser storheten i RSAs. För att genom att låta två (eller tre) pinnade annonser tävla mot varandra blir det som att återgå och ETAs mot varandra.

Till skillnad från i metod 2 tänker vi oss här att vi endast pinnar en rubrik och beskrivning på respektive plats. Vi hårdkodar helt enkelt annonserna och gör våra RSAs till de facto ETAs.

Fördelar:

Du kan testa dina exakta budskap mot varandra. Och får konkret feedback i form av CTR och konverteringsgrad att utgå ifrån.

Nackdelar:

Med denna variant väljer du helt att stå vid sidan om Googles maskininlärning när det gäller RSAs och får vara bered att ses som en bakåtsträvare av Google…

5. Opinnad mot ETA

Detta är egentligen bara en variant av metod 3 (Opinnad mot pinnad). Även om det numera inte går att skapa nya ETAs kan du låta dina gamla ETAs tävla mot en RSA.

Fördelar:

Samma fördelar som i metod 3.

Nackdelar:

Samma nackdelar som i metod 3.

Mitt val

Vilken av ovan metoder använder jag själv då? Jag kan inte erbjuda ett glasklart svar på den frågan då jag använder mig av flera olika varianter.

Under övergången från ETAs till RSAs har jag mest använt metod 5. I takt med att jag sett att opinnade RSAs generellt presterar minst lika bra som ETAs har det blivit mer och mer av metod 1.

I ”post ETA-eran” har jag även experimenterat med metod 3 och 4. Den enda metod jag själv inte riktigt gillar är 4:an.

Nu är jag nyfiken på hur du annonstestar dina RSAs. Kommentera gärna nedan!