Google Premier Partner

Pineberry är en Google Premier Partner. Detta innebär att Pineberry möter de olika krav som Google Adwords ställer för att bli en certifierad partner.

Dessa krav inkluderar att anställda på Pineberry genomgått två olika prov för att säkerställa en hög kunskapsnivå inom Google Adwords samt att Pineberry har en viss total storlek på de Google Adwords-konto vi sköter åt våra kunder. Pineberry måste även följa Google Third-Party Policy som säkerställer att kunden får den service som krävs.

Klicka här för att verifiera att Pineberry är Google Partner.