Google Data Studio

Vill du ta dina rapporter till nästa nivå? Låt Google Data Studio göra jobbet!

Med hjälp av Google Data Studios dashboards kan du utveckla dina rapporter över hur din webbsajt och marknadsföring presterar. Verktyget gör det möjligt att lyfta fram de viktigaste siffrorna för just ditt företag så att du enkelt och snabbt kan agera på resultaten.

Vad är Google Data Studio?

Google Data Studio gör det möjligt att skapa dynamiska, interaktiva och översiktliga dashboards med data från olika källor. Verktyget har direktkoppling till Googles andra tjänster som Google Analytics, Google Ads och Google Search Console. Detta gör att du med ett knapptryck kan få in data från alla dessa källor i en och samma dashboard. 

Det går även att inkludera data från utomstående källor som exempelvis Facebook Ads eller Microsoft Advertising i dina dashboards. Detta gör du i så fall via olika typer av externa kopplingsfunktioner. Möjligheterna är i princip oändliga. När du skapat dina dashboards är det enkelt att dela med sig av dem till kollegor som behöver ha tillgång till informationen.

Sätta upp dashboards i Google Data Studio

Vi hjälper dig gärna att komma igång med Google Data Studio på bästa sätt. Våra erfarna konsulter sätter upp dashboards utifrån dina behov, mål och tillgängliga datakällor. Självklart kan vi även bistå i den löpande analysen av resultaten och bidra med insikter och beslutunderlag för din webbsajt och digitala marknadsföring.

Gör en snabb och gratis SEO-analys

Vårt verktyg berättar hur väl din sida är optimerad för ditt valda sökord. Svaret får du direkt!

Analysera nu

Gör en snabb och gratis SEO-analys

Vårt verktyg berättar hur väl din sida är optimerad för ditt valda sökord.

Svaret får du direkt!

Analysera nu