Sälja på Amazon? – 7 fokusområden att ta i beaktning

Amazon har bekräftat att de inom en snar framtid kommer lansera i Sverige. Vi har sammanställt 7 fokusområden som alla som vill sälja på Amazon.se behöver fundera över och ta beslut kring.

Ni har troligtvis inte missat den stora online och handelsnyheten att Amazon bekräftat att de ska lansera sin detaljhandelsplattform Amazon.se i Sverige. Svenskar har länge kunnat handla via de europeiska plattformarna som t.ex. Amazon.de men med en lokal anpassad satsning mot Sverige kommer Amazon ta stora steg och marknadsandelar.

Amazons Vice President EU Expansion Alex Ootes skriver i pressmeddelandet att. ”Vi är optimistiska inför att vi, genom att fokusera på de saker vi tror att kunderna kommer att lägga störst vikt vid – låga priser, stort utbud och snabba leveranser – på sikt kommer att kunna vinna de svenska kundernas förtroende.”

Amazon är enormt stora både som handlare själva men även som marknadsplats för externa handlare. De nämner själva i sitt pressmeddelande att ”Uppskattningsvis 60 procent av all fysisk försäljning på Amazon globalt sker via försäljningspartners” vilket gör att Amazon kan handla av dig om du har ett varumärke men du kan även själv välja att sälja på marknadsplatsen.

Är ni intresserade av att sälja på Amazon behöver ni fundera över följande 7 punkter:

1. Seller Central eller Vendor Central?

Välj ifall ni vill arbeta utifrån Seller Central eller Vendor Central. Rent konkret innebär Seller Central att ni själva säljer på Amazons plattform och använder det som marknadsplats. Det innebär att ni har kontroll på pris, lagerstatusar osv jämfört med Vendor Central där ni säljer era produkter till Amazon som själva säljer till slutkund. Det finns såklart för- och nackdelar med båda dessa lösningar men vi rekommenderar er generellt att välja Seller Central-lösningen för att ge er största möjligheterna att lyckas med denna försäljningskanal.

2. FBA eller FBM?

Ifall ni väljer Seller Central kan ni därefter välja ifall ni vill ta del av Amazons logistiklösningar (FBA) eller arbeta med era egna (FBM). Tänk här på att Amazon har extremt höga krav på leveranstider (även om vi ännu inte säker vet villkoren för Sverige) så kan ni inte motsvara dessa själva kan Amazons lösning vara att föredra.

3. CoS när ni ska sälja på Amazon

Beräkna utifrån ovan förutsättningar vilken kostnad per såld produkt Amazon kommer att ta och välj vilken del av er sortiment som är lämpligt för försäljning på plattformen. Det kan många gånger vara bra att börja med ett fåtal prioprodukter och därefter utöka sortimentet.

4. Sökordsanalys för Amazon

Gör en sökordsanalys för respektive prioprodukt för att säkerställa att ni syns på det eller de sökord som användarna söker på. Eftersom vi ännu inte har någon svensk data för Amazon rekommenderar vi en blandning av Google-data för Sverige och Amazon-data från lämplig annan marknad som Storbritannien eller Tyskland.

5. Produktinnehåll

Skapa nytt anpassat produktinnehåll utifrån sökordsanalysen för alla produkter som ska lanseras på Amazon. Det finns två viktiga anledningar till att du inte bör använda innehållet som du idag har på er produktsida på er webbplats. Det ena är SEO-anledningen som skulle innebära att ert innehåll på er e-handel blir duplicerat mot Amazons plattform, vilket försämrar möjligheterna för båda kanalerna att synas på Google.

Den andra anledning är att produktinnehållet på Amazon är det som verkligen bygger förtroende och konverteringsgrad eftersom vi inte har några andra delar av webbplatsen att arbeta med utan endast produkten. Glöm inte här även hur viktig produktbilden/produktbilderna är för att generera klick in till produkten samt öka konverteringsgraden på produktsidan.

6. Amazon Advertising

Bygg upp ett konto för Amazon Advertising där vi har möjlighet att precis som i Google Ads synas på specifika sökord men i detta fall på Amazons plattform. Det fungerar bra att använda Amazon Advertising oavsett om du i första steget väljer Seller Central eller Vendor Central. Fundera hur stor del av produktens intäkt ni är bredda att lägga på annonsering utöver de kostnader som finns i övrigt för försäljningen på Amazon. I Amazons värld beräknar de det i ACoS (Advertising Cost of Sale) och det är precis som alla CoS en procentsats av produktens intäkt. Amazon Advertising har en liknande logik och struktur som Google Ads men skiljer sig lite från Google Ads på några fronter som kan vara bra att veta om.

Det finns några olika format men det viktigaste är produktannonserna som syns på alla produktlistningar samt vissa andra platser på plattformen. Vi kan välja om vi ska styra annonseringen mot ett specifikt sökord som vi gör på Googles söknätverk eller mot produkten som Google shopping. Oavsett vilken väg du väljer är alltid självaste produkten oftast benämnd som ASIN det som är annonsen. En enormt stor skillnad mellan Amazon och Google som är viktigt att tänka på är att aspekter som i Googles värld är helt otänkbara i Amazons värld är en realitet. Amazon premierar organisk ranking för produkter med stora försäljningsvolymer, hög konverteringsgrad och hög klickfrekvens, vilket självklart är enklare att skapa när vi har Amazon Advertising att arbeta med tillsammans med den organiska optimeringen. Därför är dessa två kanaler mycket tätare sammankopplade än när det gäller SEM och SEO i Googles värld.

7. Recensioner på Amazon

Recensioner är en enormt viktig del på Amazons plattform och därför är det väldigt viktigt att arbeta med strategier för att maximera betygen och antalet recensioner. Det finns många olika strategier för att arbeta med dessa men grunden är någonstans produkten, försäljningsvolymer, kundsupport och leveranser. När man lyckats med det handlar det om att få nöjda kunder att vilja dela med sig av sin upplevelse. Det kan vara lite utmanande eftersom Amazon äger ju kunddatan och har ganska hårda regler kring vad som får kommuniceras med kunder och hur. Fokus på recensioner är något som ni verkligen behöver ha för att lyckas på Amazon.

Som ni märker finns det många delar av Amazon att jobba med för att lyckas med denna kanal. Ovan berör vi några viktiga fokusområden men det finns många fler med det.

Med det sagt så är det en stor möjlighet för många handlare att öka sina försäljningsvolymer men det handlar inte bara att lägga upp produkterna och tro att ni är klara. Precis som med en egen e-handel är det rätt beslut, data och genuint fokus som lönar sig på plattformen och det är då man kan generera stora intäkter.