Följ med oss till Ghana!

Pineberry och Hungerprojektet

Viktoria Nerell, sökmotorkonsult på Pineberry

I år jobbar vi på Pineberry inte bara med sökmotoroptimering, vi bidrar också till att avskaffa hunger och fattigdom i delar av världen. Genom att investera i Hungerprojektet arbetar vi för att stärka och bygga framtidstro åt människor i Ghana. Inom kort åker vår representant, Viktoria Nerell, ner till Ghana och besöker de bysamhällen och center vi är med och stödjer. Det går att följa hennes äventyr i Afrika på Instagram då Viktoria under sin resa kommer att uppdatera direkt från fältet.

Detta gör Hungerprojektet

Hungerprojektet är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom och bygga framtidstro. Fokus ligger främst på att stärka och utbilda människor att själva tillgodose sina grundläggande behov och i längden bli självförsörjande. Pineberry investerar under 2017 i Hungerprojektet och hjälper därmed till att skapa ett hållbart samhälle som inom några år kommer kunna stå på sina egna ben. Hungerprojektet ser till att utbilda och stärka bybefolkning och center i:

  • Hållbart jordbruk
  • Entreprenörskap och mikrofinanser
  • Sjukvård, mödravård och hälsa
  • Kvinnligt ledarskap
  • Skola och utbildning

Viktoria kommer under sin resa att delta i utbildning om näring och hälsa med lokala sjuksköterskor, träffa hövdingar och byäldste, fira samhällen som blivit självförsörjande efter stöd av Hungerprojektet, möta lokala entreprenörer och följa vardagen i de byar och center vi är med och stödjer. Följ hennes resa och dela hennes upplevelser på Instagram och i andra sociala medier.