Pineberry och Swedbank nominerade i European Search Awards

Vi är stolta över att meddela att Pineberry och Swedbank har blivit nominerade i European Search Awards i kategorin BEST USE OF SEARCH – FINANCE (SEO) (LARGE). Nomineringen är ett tydligt bevis på framgångarna med vårt samarbete, som syftat till att öka Swedbanks organiska synlighet på Google.

Stärkt synlighet ger mer trafik och konverteringar

European Search Awards har tagit fasta på att den organiska synligheten under tävlingsperioden februari 2021-mars 2023 ökat från 71,9 till 92,6 mätt med Sistrix Visibility Index. Det är en betydande ökning i ett så inarbetat segment, särskilt med tanke på att finanssegmentet är mycket konkurrensutsatt.

Ett synlighetsmått som Visibility Index som KPI för hur väl SEO:n utvecklas ger en rättvisande bild av SEO-insatsers effekter. Högre synlighet resulterar i normala fall givetvis i mer trafik och fler konverteringar, men genom att fokusera på att synligheten ökar kan vi konstatera att det är på grund av förbättrad SEO som trafik och konverteringar faktiskt ökar – inte fluktuerande sökvolymer.

Smidighet och proaktivitet i samarbetet

Vårt samarbete har präglats av att vara smidiga och anpassningsbara till förändringar på marknaden, samtidigt som vi proaktivt arbetar för att optimera Swedbanks synlighet på Google.

Genom att ständigt vara uppmärksamma på trender och händelser inom ekonomi kan vi skapa innehåll som tillgodoser behoven och intressena hos vår målgrupp, vilket ytterligare stärker Swedbanks position inom bank och finans.

Pineberry som strategiskt bollplank

Pineberrys roll har varit att agera strategiskt bollplank och lett prioriteringsinsatser i samarbete med Swedbanks team. Genom att kombinera denna strategi med vår snabba respons på nyheter och trender inom finansbranschen har vi kunnat bibehålla Swedbanks toppositioner på de mest konkurrensutsatta sökorden och breddat synligheten på många andra viktiga sökord. Detta har lett till att vårt samarbete och gemensamma ansträngningar nu alltså uppmärksammats genom nomineringen i European Search Awards.

”Att bli nominerade i European Search Awards är ett tydligt bevis på att vårt samarbete och teamets gemensamma ansträngningar har burit frukt.”

Björn Bydén, Head of SEO på Pineberry

“Genom ett mycket lyckat samarbete med Pineberry har vi tillsammans tagit oss an komplexa optimeringsutmaningar och vuxit till ett SEO dream team.
Nomineringen är ett fantastiskt kvitto på det fina lagspel som teamets kompetens och Pineberrys expertis tillsammans utgör. Vår Head of Digital Content Management Sara Wilkins och jag är väldigt stolta över vad vi alla åstadkommit tillsammans och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete.”

Liselotte Fridh, Senior SEO & Analytics Manager på Swedbank

Pineberry är stolta över att ha kunnat bidra till Swedbanks framgångar på SEO-området och ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för att ytterligare förbättra deras digitala närvaro och organiska synlighet.