Pineberry lanserar SEO Cert

 

Den 10 november blev Pineberry först med att lansera en certifiering inom SEO på svenska. På E-handel.se berättar Pineberrys grundare Michael Wahlgren om vad SEO Certet  innebär och varför det behövs.

Det handlar ju om att man ska lära sig och vi vill premiera kunskap. Framför allt kan det vara ett bra verktyg om man inte har jobbat med SEO så länge eftersom man faktiskt kan visa upp att man kan det här. Michael Wahlgren

Googles certifieringar inom AdWords och Analytics är allmänt ansedda som bevis på kunskap och förståelse. Pineberry har länge tyckt att något liknande har saknats inom SEO och har därför utvecklat SEO Cert, en certfiering i samma anda som Googles certifieringar. Efter genomfört och godkänt prov har man möjligheten att visa upp sina kunskaper genom att man blir tilldelat ett diplom och en badge som kan användas på Linkedin. Provet består av 80 frågor som måste besvaras på 40 minuter och för att få godkänt måste man få minst 80% av frågorna rätt.

Pineberry ser kunskapsspridning som en sina viktigaste uppgifter och ser därför provet som ett sätt att visa att man har uppnått en viss kunskapsnivå inom SEO. Provet är öppet för allmänheten men är i första hand tänkt för de som arbetar med SEO. Michael Wahlgren liknar SEO Cert vid ett körkort för SEO.

Ett körkort betyder kanske inte att man är världens bästa bilförare men det visar ändå på en viss kunskapsnivå.

Läs hela intervjun här och besök SEO Cert idag om du vill testa dina kunskaper och bli certifierad inom SEO. Har du några frågor angående certifieringen, SEO eller om du vill veta mer om våra utbildningar är du välkommen att kontakta oss.