Användarsignaler som rankingfaktor på Google

En vattendelare inom SEO-branschen är om Google använder sig av användarsignaler för att ranka sidor i sökresultatet. På vilken sida står du i denna fråga?

Använder sig Google av användarsignaler för att ranka sidor i sökresultaten? Få frågor kan skapa så mycket känslor i SEO-branschen som just denna.

Vattendelare

Ett bevis på vilken vattendelare detta ämne är fick jag när jag skrev ett inlägg om CTR som rankingfaktor på LinkedIn för några år sedan. Gå gärna in och läs kommenterarna i den tråden. Det är väldigt intressant och kul läsning om du frågar mig.

Olika användarsignaler

Vad menas på med anvvändarsignaler i detta sammanhang? Vi kan ta några av de som oftast nämns som en potentiell rankingfaktor på Google.

CTR

CTR, eller klickfrekvens, är hur många som klickar på just ditt införande i sökresultatet. Tanken är att en hög CTR ska kunna ses som en form av kvalitetssignal.

Bounce back

Bounce back är när någon går tillbaka till sökresultatet efter att ha googlat och valt ett resultat, för att användaren inte var nöjd med det valda resultatet. Här är idén att en hög andel bounce back kan vara negativt för en sida.

Pogo sticking

Med pogo sticking menas att användaren återgår till sökresultatet och klickar på en annan sida, en annan variant av “bounce back” helt enkelt. Även här är tanken att en hög andel kan tänkas dra ned kvalitetsstämpel och ranking för en sida.

Dwell time

Här menas tiden det tar innan en användare klickar tillbaka till sökresultatet efter en googling. Logiken är att en låg dwell time kan indikera på att användaren var missnöjd med sidan hen kom till.

Googles syn

Det är inte alltid Google ger en tydlig syn på saker och ting. Men när det gäller användarsignaler som rankingfaktor har de varit kristallklara. Ett roligt exempel från Google blivit lite provocerade i frågan är Googles Gary Illyes svar:

”Dwell time, CTR, whatever Fishkin’s new theory is, those are generally made up crap”

Även om Google har varit väldigt tydliga i frågan och jag inte ser någon anledning till varför de skulle ljuga är det alltid hälsosamt att ta Googles utsagor med en nypa salt.

Page Experience Update

Sen har vi det här med Page Experience Update. För sedan denna uppdatering såg ljuset under förra året använder Google sig av insamlad användardata.

Så på ett sätt innebär detta att användarsignaler är en rankingfaktor även om det inte är den typ av användarsignaler som nämns ovan och som oftast åsyftas i debatten.

Undersökningar visar på korrelation

De som är av åsikten att användarsignaler är en rankingsignal lutar sig ofta mot undersökningar som gjorts. Ofta gäller dessa CTR, och det man kan se i dessa undersökningar kan vara att när CTRn ökat har rankingen också ökat.

Samtidigt är det svårt att veta vad som är hönan och ägget i denna typ av undersökningar. Kritiken mot undersökningarna är att det inte går att se ett kausalitetssamband mellan CTR och ranking. Utmaningen att påvisa kausalitet är inget som är unikt för just användarsignaler, utan det gäller de flesta SEO-aspekter som undersöks.

Lätt att maniuplera

Andra sidan i denna debatt brukar brukar använda sig av argumentet att användarsignaler är en väldigt enkel signal att manipulera. Att man genom att klicka på olika sökresultat enkelt annars skulle kunna påverka rankingen.

Ett annat argument som lyfts fram är att det är en tvetydig signal. Exempelvis behöver en bounce back inte betyda att den som googlar är missnöjd med resultatet, det kan lika väl betyda att hen hittade exakt det den ville.

Direkt eller indirekt

Om Google varit tydliga med att användarsignaler inte är en rankingsignal har de samtidigt varit lika tydliga med att de kan använda sig av användarsignaler för att bedöma kvaliteten i sökresultatet.

Efter att Google gjort en större algoritmisk uppdatering undersöker de givetvis hur detta påverkar användarnas beteende i sökresultatet. Om de då ser signaler som de inte gillar, fungerar detta givetvis som underlag till hur de ska justera framtida uppdateringar.

Detta innebär alltså att användarsignaler kan ha en indirekt påverkan på ranking, men den stora frågan är om det även finns ett direkt samband.

Nej säger jag, vad säger du?

Om vi håller oss till den typ av användarsignaler som nämns ovan (CTR, bounce back osv) är min syn att användarsignalar inte är en rankingfaktor. Men jag är långt ifrån så pass säker att jag är beredd att ta gift på det.

Nu är jag givetvis väldigt nyfiken på din syn på saken. Är användarsignaler en rankingfaktor på Google? Rösta nedan och skriv gärna också en kommentar.

Är användarsignaler en rankingfaktor på Google?

Se resultat

Loading ... Loading ...

Gillar du detta ämne så lyssna gärna på avsnitt 73 av Sökpodden där vi pratar mer om just användarsignaler.

 

2 kommentarer på "Användarsignaler som rankingfaktor på Google"

  1. Jag känner mig nödgad att rösta ja på denna fråga, men det är också med ett stort mått osäkerhet som jag gör detta. Huruvida det är en direkt rankingfaktor eller en indirekt sådan känns nämligen väldigt oklart. Men även om du, Michael, upplever att användarsignaler inte är en rankingfaktor på Google tror jag att vi är rörande överens om det indirekta sambandet.

    Avslutningsvis vill jag också påpeka att det nog är tur att Googles algoritmer är något av en black box. Dels gör det allas vårt arbete lite mer spännande och dels vill jag tro att överoptimering vore ett än större problem om den svarta lådan öppnades upp…


  2. Tack för din kommentar, Sebastian!

    Jag håller med om att Googles black box nog är något vi mestadels ska vara glada över. Annars hade mystiken kring SEO nog falnat lite 🙂


Kommentarsfältet är stängt.