Hälften av sajterna tappar i mobilegeddon

Den 21:a april började Google lansera sin mobiluppdatering, mer känd under namnet mobilegeddon. Vi har undersökt hur denna uppdatering påverkar svenska sajter som inte är mobilvänliga och våra resultat visar att nästan hälften av dem tappar i det mobila sökresultatet.

Förra tisdagen började Googles stora mobiluppdatering rulla ut. Google hade verkligen slagit på stora trumman gällande denna uppdatering och nu skulle sajter som inte var mobilvänliga synas sämre i det mobila sökresultatet. Hur gick det då?

Vår undersökning

Vi har valt ut 100 svenska sajter som inte är mobilvänliga baserat på om de har en mobilvänlig etikett i det mobila sökresultatet eller inte. För varje sajt har vi valt ut några av deras viktigaste sökord där de innan den 21:a april rankade topp 10. Totalt sett är det 250 sökord vi undersökt. Innan den 21:a april rankade dessa sajter på samma position oavsett om du googlade via en dator eller en mobil.

Efter den 21:a april har vi mätt hur mycket rankingen för dessa 250 sökord skiljer sig mellan en sökning från dator och mobil. Anledningen att vi valt att mäta på detta sätt är vi vill försöka utesluta andra orsaker till förändringen då positioner normalt fluktuerar över tiden av flera olika anledningar.

Undersökningen är gjord av Carl-Henrik Tornell, Johnny Petersson och mig.

Våra resultat

Vi har delat upp vårt resultat i tre delar. De sökord som har tappat, de som är oförändrade och de som faktiskt (konstigt nog) har ökat:

Sökord som tappat

113 sökord av 250 st har tappat (45,2 %)

I genomsnitt har dessa sökord tappat 3,9 positioner och medianvärdet är 2 positioner.

Sökord som är oförändrade

125 sökord av 250 st är oförändrade (50 %)

Sökord som ökat

12 sökord av 250 st har ökat (4,8 %)

I genomsnitt har dessa sökord ökat 2,8 positioner och medianvärdet är 2 positioner.

Korrelation vs kausalitet

Vid denna typ av undersökningar är det alltid svårt att med säkerhet veta att en förändring inte har med något annat att göra. Det kanske syns ett samband mellan två olika faktorer men det är inte lika säkert att den ena har orsakat den andra.

I detta fall är vi dock ganska säkra på att de förändringar vi ser beror just på mobiluppdateringen. Dels stämmer de i tid med utrullningen av uppdateringen och dels har sajterna vi undersökt enbart tappat i det mobila sökresultat och inte vid sökningar från dator.

Är uppdateringen klar?

checked flagSannolikt inte. Två dagar efter lanseringen såg vi tapp på cirka 50 av de 250 sökorden. Efter 5 dagar var vi uppe i cirka 100 sökord och nu idag efter en dryg vecka ser vi som sagt tapp för 113 sökord.

Det verkar alltså som att uppdateringen fortfarande rullar ut och att det kan ta någon dag eller vecka tills den är helt utrullad. Detta stämmer även med de något vaga besked Google gett kring hur lång tid utrullningen kommer ta.

Bonusundersökning

För de 100 sajterna har vi även undersökt hur de rankar på sitt eget varumärke. Vår tes var att även om din sajt inte är mobilvänlig så kommer du fortfarande ranka i topp på ditt varumärke. Allt annat kändes orimligt, men vi ville ändå undersöka det. Vår tes ser ut att stämma, av de 100 sajterna vi undersökt har ingen tappat på sitt varumärke i det mobila sökresultatet.

Våra slutsatser

Det är lite tidigt att dra några slutgiltiga slutsatser då mobiluppdateringen sannolikt fortfarande pågår. Men vi kan ändå redan nu se ett par riktigt intressanta saker.

Även om mobilegeddon inte ser ut att blir den domedag som namnet antyder ser det ut att vara en de största uppdateringen Google har gjort på ett bra tag. När nästan hälften av de sajter som inte är mobilvänliga tappar så är det tydligt att uppdateringen påverkar många sajter och sökord.

Baserat på vår undersökning tycker vi att det står klart att det är en nackdel att inte vara mobilvänlig till skillnad från uppdateringen kring https förra året som det inte blev något av. Av den data vi har så ser vi att de som tappar förlorar 3,9 positioner i genomsnitt. Då vissa sajter tappat väldigt mycket på vissa sökord ger medianvärdet på 2 en mer rättvisande indikation på priset av att inte vara mobilvänlig. Ett exempel på en sajt som har tappat i det mobila sökresultatet är sajten Leila.se som tappat från plats 4 till 6 på sökordet ”kladdkaka”.

Att hälften inte har tappat är också intressant. Detta kan delvis bero att uppdateringen inte fullt är utrullad och att vi kommer se en högre siffra på de som tappar längre fram. Men det beror säkert i vissa fall även på att det inte finns en tillräcklig relevant och mobilanpassad konkurrent som kan gå om.

Sist men inte minst är det ytterst förvånande att vi ser ökningar på 13 sökord trots att de sidorna inte är mobilanpassad. I dessa fall rankar paradoxalt nog sidor som inte är mobilanpassade bättre i mobilen än på datorn. Vad detta skulle kunna bero på kan vi bara spekulera i.

Google har sagt att de enbart gör skillnad mellan sajter som är mobilvänliga och de sajter som inte är det. En tanke som skulle motsäga detta är om Google trots allt inte ser det svart eller vit utan även väger in vilken grad av mobilanpassning en sida har. I detta scenario skulle du kunna förbättra din positon även om din sajt inte är mobilanpassad så länge som dina konkurrenters sajter är ännu mindre mobilanpassade. Men just detta är som sagt rena spekulationer.

Vilka förändringar har du själv sett efter mobilegeddon?

 

En kommentar på "Hälften av sajterna tappar i mobilegeddon"

  1. Pingback: Effekten av Mobilegeddon avtar - Sökmotorkonsult.se

Kommentarsfältet är stängt.