Har vi nått ”Peak Reddit”?

Reddit rönte enorma framgångar på Google under förra hösten. Deras ökning i synlighet är utan motstycke. I denna artikel frågar vi oss om vi har nått toppen av Reddits framgångsvåg i sökresultaten.

Häromåret frågade jag mig om vi hade nått ”Peak WordPress”. Denna gång tänkte jag på samma sätt ställa frågan om vi nått ”Peak Reddit”. I båda fallen syftar liknelsen på begreppet ”Peak oil” som avser tidpunkt då den maximala råoljeproduktionen uppnås.

2023 var Reddits år på Google

Reddit hade en enorm organisk utveckling på Google under 2023. På ett par månader under hösten ökade Reddits synlighet nästan 10 gånger enligt Sistrix Visibilty Index (se artikelbild ovan). En sådan ökning är nästan utan motstycke med tanke på hur stor Reddis synlighet var redan innan ökningen.

Det stora uppsvinget under förra året berodde på att Google valde att i mycket större utsträckning premiera användargenererat innehåll (UGC) i sökresultaten. Enligt de flesta bedömare gjorde Google denna förändring för att få bukt med lågkvalitativt och AI-genererat innehåll.

Förändringen har mötts av både applåder och kritik. En invändning är att Google mer och mer premierar ett fåtal stora mastodontsajter i sökresultaten som exempelvis Reddit och Wikipedia och att detta motverkar mångfalden.

Kommer Reddit fortsätta att öka?

Kan Reddits enorma ökning på Google fortsätta under 2024, eller har vi nått ”Peak Reddit”? Anledningen att detta är en intressant fråga bortom Reddit är såklart huruvida Google kommer fortsätta att premiera UGC i samma utsträckning.

Matterhorn

Det finns några saker som jag anser talar för att vi nått ”Peak Reddit”. En av dessa är att innehållet på Reddit håller blandad kvalitet, och det är svårt för Google att veta vilka trådar som verkligen ger bra och korrekta svar. Dessutom har Reddits uppsving på Google gjort det ännu mer attraktivt att skapa innehåll på Reddit av kommersiella skäl som en form av Parasite SEO vilket sannolikt inte ökar kvaliteten.

Samtidigt finns det andra saker som talar för att Reddits dans på Google ska fortsätta uppåt under året. Det största argumentet är nog att innehållet som Reddit ersatt i sökresultaten fortsatt är lågkvalitativt, och sannolikt inte kommer blir bättre. Så alternativet till Reddit är fortsatt sämre i Googles ögon.

Det som ändå tillslut gör att jag tror att vi är nära ”Peak Reddit” är att synlighet på Google nästan alltid går i vågor, och Reddits uppåtvåg borde brytas snart. Vad tror du om Reddit, kommer de fortsätta att öka på Google eller inte? Rösta nedan!

Har vi nått "Peak Reddit" på Google?

Se resultat

Loading ... Loading ...

Lämna ett svar

Läs våra regler för kommentarer. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *