Långsiktig SEO – En lönsam investering

Jag höll ett seminarium under årets Webbdagarna på temat Långsiktig SEO – En lönsam investering. Under seminariet gav jag vårt recept på hur företag kan jobba för att långsiktigt lyckas med SEO – på ett sätt som bidrar med kundvärde, bygger varumärke och är väldigt, väldigt lönsamt. Här är en kortare sammanfattning om vad jag pratade om för dig som inte kunde närvara. 

SEO handlar i grunden om att skapa kundvärde genom att ge en potentiell besökare det de behöver i exakt det ögonblick de söker efter det. En användare har en fråga och genom väl utförd sökmotoroptimering finns du där med en lösning.

Trafiken som finns att hämta från Google är därtill massiv. Enbart i Sverige görs omkring 55 miljoner googlingar per dag.

Olika undersökningar visar att omkring 9 av 10 personer googlar innan de tar ett köpbeslut. Om du kan svara du på de frågor dina potentiella besökare ställer till Google under hela sin kundresa bygger du både ditt varumärke och ökar chansen att besökarna konverterar till kunder hos dig.

Den organiska trafiken från Google är dessutom helt gratis – du betalar ingenting för klicken till Google.

Trots dessa hårda fakta är det förvånansvärt få företag som har en tydlig strategi för hur de ska maximera sin avkastning från kanalen SEO.

Många företag och organisationer tar tyvärr den organiska trafiken för given och ser den inte som något de själva i hög grad kan påverka i önskvärd riktning.

Anledningarna bakom det kan såklart variera. Det kan handla om kunskapsmässiga begränsningar och att man helt enkelt inte förstår hur det går att påverka SEO till sin fördel. En annan vanlig orsak är organisatoriska begränsningar; du vet vad som behöver göras men får inte gehör i organisationen för en större satsning på SEO.

Oavsett anledning blir problemet detsamma; du hämmar dina möjligheter att skala upp din affär med hjälp av SEO.

Målsättning

För att initiera en större investering i SEO är det rimligt att kunna ge en uppskattning på vad en sådan satsning skulle kunna ge tillbaka. Det här är ett steg som många hoppar över innan de börjar jobba med SEO och troligtvis är det en starkt bidragande orsak till att så få verkligen har en strategi för hur de ska maximera värdet av SEO. Man vet helt enkelt inte hur mycket som finns att hämta.

Det första som behöver finnas på plats är därför en tydligt uttalad målsättning som är förankrad i din organisation. Vad vill du ha ut av din satsning på SEO? Vad är en rimlig målsättning utifrån din situation? När du har målsättningen klar för dig kan du enklare motivera en investering i SEO.

Målsättningen ska utgå från dina förutsättningar att ta tag i din SEO och vilken potential som finns inom ditt segment.

Här är några exempel på målsättningar vi satt för några av kunder under det senaste året.

Att ta fram ett rimligt mål är svårt och bristen på målsättning är som sagt sannolikt den största anledningen till att så många företag tar SEO-trafiken för given och inte har nån tydlig strategi för hur de ska maximera den (jämför med exempelvis SEM där man ofta jobbar mot uppsatta ROAS-mål). Vi brottas själva med problematiken när vi räknar fram SEO-målsättningar för våra kunder.

Det går dock att göra kvalificerade uppskattningar över hur trafik eller intäkt kan tänkas utveckla sig med ett större SEO-fokus. Genom verktyg som exempelvis Sistrix och Ahrefs kan du jämföra dig själv med dina konkurrenter och börja räkna fram hur mycket mer potential som finns att hämta för dig organiskt. Båda de verktygen är en bra startpunkt när det kommer till att räkna på hur mycket potential som finns för dig att hämta organiskt på Google.

Låt säga att ett rimligt mål är att du kan öka din organiska intäkt med 3 miljoner kronor per månad inom ett år jämfört med vad du tjänar idag – hur mycket är du då beredd att satsa under det kommande året för att nå dit?

Vårt recept på långsiktigt lyckad SEO

När du har din målsättning klar för dig börjar arbetet för att uppnå den. Ett av de stora misstagen vi stöter på är företag som säger något i stil med ”under april och maj ska vi göra SEO”. SEO är inte något som du kan göra vid sidan av när du får tid över – det behöver vara en naturlig del av din organisation och er affärsutveckling – hela tiden.

Det är många delar av ett företag som direkt påverkar SEO – ofta utan att de själva vet om det.

För att nå de snabbaste resultaten och få maximal avkastning från din SEO-investering behöver det holistiska tänket finnas där hela tiden. Det går inte bara att vara inne i den ena delen och dutta.

Du kan exempelvis inte bara fokusera på content om sajten är en teknisk katastrof som Google knappt klarar att spindla av. Eller göra världens grymmaste PR-kampanj utan att försöka få några andra sajter att länka till dig.

Avdelningar på ett företag

Ju tidigare det finns en samsyn på plats kring SEO, desto snabbare kommer du att se resultat. Den eller de personer som har ansvaret för att driva igenom era SEO-förändringar, oavsett om ni har anställda för det eller anlitar en specialistbyrå, behöver ha åtkomst till alla berörda funktioner på ert företag och leda dem åt rätt håll.

Det innefattar allt från att kravställa tekniska önskemål till era utvecklare, hålla utbildningar i hur era copywriters ska tänka kring texter, omvärldsbevaka ert segment, till att komma på smarta sätt att få länkar in till sin sajt.

Ha is i magen

Jag brukar likna SEO vid ett maratonlopp som belönar den uthållige (medan Google Ads är som ett hundrameterslopp du springer om och om igen). Förvisso kan du nå snabba SEO-resultat ganska snabbt men det är en lång resa och det kommer ta tid innan du når ditt uppsatta mål.

Google kommer inte till fullo hörsamma de förändringar du gör omedelbart, det är något som sker gradvis. Att få de olika delarna av ett företag att dra åt samma håll SEO-mässigt tar också sin tid vilket ytterligare bidrar till komplexiteten.

Här gäller det att ha is i magen och förtroende för processen. Försök ha en tidshorisont på åtminstone 6-12 månader framåt innan du kan räkna hem hela din investering i SEO.

För oss inom branschen är det ingen nyhet att väl utförd SEO oftast ger väldigt bra avkastning på det investerade kapitalet. Med denna artikel hoppas jag att även du som vill växa ditt företag eller företaget du jobbar på har fått lite nya insikter och förståelse för hur du kan tänka kring SEO. Börja ta fram ett mål, utarbeta sedan strategin för att nå det målet. Och som alltid – hör gärna av dig om du behöver hjälp. Lycka till!

Tack

Stort tack till alla er som lyssnade på min föreläsning live på Webbdagarna och till Karin Lindström som tryggt modererade bland alla frågor som kom in. Om du missade föreläsningen kan du se den i efterhand hos Webbdagarna (din länk har skickats till din mejl). En stor eloge ska också riktas till teamet på IDG och Webbdagarna som, på grund av rådande pandemi, styrde om hela eventet från en fysisk sammankomst till ett helt digitalt event på bara några dagar. Imponerande!