Rykte: Google lanserar AI-chat 2023 – vi kollar in Sparrow

AI-ryktena fortsätter. Google rapporteras nu ha skarpa planer på att lansera sin egen chatbot under 2023. Vi har kollat in hur den kan komma att se ut. 

AI-racet fortsätter och nu rapporterar New York Times att Google planerar att visa upp en ny version av sin sökmotor med AI-chatfunktion under 2023.

Google ska dessutom ha kallat in grundarna Larry Page och Sergey Brin, som inte varit involverade i Google Search sedan de lämnade Alphabet 2019, för att diskutera hur produktstrategin relaterat till AI ska se ut.

Detta har skett i kölvattnet av det stora genomslag Open AIs ChatGPT fått sedan den lanserades i slutet av 2022 – och den code red Google utannonserade kort därefter. Även fast ChatGPT inte är en regelrätt sökmotor demonstrerar denna teknik upp ett helt nytt sätt att söka och tillgodogöra sig information på – som snabbt vunnit gehör hos användare världen över.

Google ser såklart ett direkt hot här mot sin nuvarande affärsmodell som ju är uppbyggd kring att länka användarna vidare till andra sajter (och ta betalt för vissa av de klicken via Google Ads).

Rapporterna om code red och att grundarna kallas in på det här sättet säger givetvis mycket om hur allvarligt Google ser på hotet från tekniken som ChatGPT demonstrerar (om denna teknologi skulle implementeras i en sökmotor). Och vilka ingrepp Google behöver planera för att eventuellt genomföra framöver.

Lansering under 2023

Enligt New York Times källor planeras chatfunktionen att lanseras under 2023, tillsammans med många andra AI-relaterade tjänster. Det är framför allt tre faktorer som just nu prioriteras och behöver bli rätt innan de kan gå live:

  • Att den fakta som presenteras stämmer
  • Säkerheten
  • Få bort felaktig information

ChatGPT har fått utstå en del kritik för dessa tre punkter sedan de lanserade sin beta-version och det är givetvis avgörande att detta lirar på rätt sätt i skarpt läge.

Vi vet ännu inte hur en eventuell chatbot från Google skulle kunna se ut. Vi har tidigare lyft tankar om att en rimlig medelväg framåt rent affärsmässigt för dem vore en hybridmodell där sökmotorn/chatten svarar med tydliga hänvisningar till de källor den använt för sina svar. Detta till skillnad mot ChatGPT som i dagsläget främst sammanfattar svar men inte ger några källhänvisningar.

En sådan hybrid skulle göra det möjligt för Google att lättare inkorporera Google Ads-länkar där det passar – och på så vis kunna upprätthålla den affärsmodell de har idag och tjänar sina stora pengar på.

Sparrow

En teknologi Google har i sin ägo som påminner om ChatGPT är chatboten Sparrow som Googles dotterbolag DeepMind tagit fram.

Sparrow är designad för att tala med sina användare, svara på deras frågor och kan även söka på Internet (via Google såklart) för att visa lämplig källa i de fall det behövs.

Här är ett exempel på hur Sparrow fungerar. Notera källhänvisningarna som ligger till grund för flera av svaren och hur dessa vävs in i den löpande dialogen.

Sparrow-exempel

Enligt DeepMinds kommunikation kring Sparrow från september 2022 kunde chatboten då ge rimliga svar som var uppbackade med någon form av källa i 78 % av fallen. Fortfarande en bit kvar alltså innan det skulle kunna lanseras publikt.

AI-racet accelererar

Det har tidigare rapporterats att Microsoft planerar att lansera ChatGPT i sin sökmotor Bing innan mars är slut. Google vill såklart inte vara tvåa på bollen på detta område. Detta skapar givetvis en stress hos båda parter att få detta på plats så snart som möjligt.

Samtidigt behöver båda aktörerna lansera alternativ som är trovärdiga och säkra att använda. Det som Microsoft-backade OpenAI och Google-ägda DeepMind hittills visat av ChatGPT respektive Sparrow visar att det finns många förbättringar hos de respektive modellerna kvar att göra.

Även fast inget är officiellt än är det spännande att spekulera kring hur såna här förändringar skulle förändra den sökmotorscen vi känner till idag och har levt med så länge.

Rimligtvis kommer det innebära stora förändringar för oss som jobbar med SEO och SEM. Vi lär få all anledning återkomma till detta ämne mer under 2023.