Sökordsoptimering, sökoptimering, SEO – kärt barn har många namn

Det har under ett längre tag pågått en viss begreppsförvirring inom SEO-branschen, men det finns faktiskt en bakomliggande orsak.

När sökmotoroptimering först kom till Sverige kom det från den engelskspråkiga delen av världen där den fastslagna termen mer eller mindre är SEO (Search Engine Optimization). Uttrycket började inte användas ordentligt i Sverige förrän efter ett tag och under tiden uppstod en rad olika översättningar. En av anledningarna till att branschen inte kunnat enas om en terminologi är att det faktiskt finns bolag som tjänar på att det blandas.

Det handlar om prestige

Det ligger prestige i att ha en bra position på det sökord som definierar branschen, då det är en försäljningsfördel att kunna säga; ”titta, vi ligger etta på sökoptimering alltså är vi bättre än våra konkurrenter”. Men samtidigt i en annan del av Sverige berättar en annan telefonförsäljare att hens företag har förstaposition på sökordsoptimering vilket betyder att de är bäst. När det handlar om konkurrensutsatta sökord så kan ju inte alla visa på förstasidespositioner utan att kriterierna breddas lite.

Andra sökord ger billig trafik

En annan anledning är att det i ens arbete som sökmotoroptimerare ger en möjlighet att se över andra mindre konkurrensutsatta sökord för att sidan man optimerar för ska få så billig trafik som möjligt, alltså trafik som inte kräver så mycket jobb. Istället för att bara satsa på ”Fotboll” så kanske man också går på ”Sparka Boll”. På så sätt fångar man upp lite billig trafik på sidan om det huvudsakliga sökordet och har alltså breddat sökmotoroptimering med sökoptimering och sökordsoptimering.

Den här bloggen har ju redan en ganska hygglig position på ”sökmotoroptimering”, vilket är det sökord som har mest trafik, högst konkurrens och som måste anses vara branschstandard. Men då de andra termerna ju faktiskt också används vill man även knipa lite av den trafiken. När jag pratar eller skriver om ämnet så använder jag dock de två termer som är de riktiga; sökmotoroptimering och SEO.

En kommentar på "Sökordsoptimering, sökoptimering, SEO – kärt barn har många namn"

  1. Pingback: SEO Ordlista | Sökmotorkonsult

Kommentarsfältet är stängt.