Använd portföljbudstrategier på Google Ads

Portföljbudstrategier föder Googles algoritmer med mer data vilket gör att du som annonsör kan nå ett bättre resultat. Det är viktigt att du parar ihop rätt typ av kampanjer i samma portfölj på Google Ads.

En portföljbudstrategi på Google Ads gör att du kan samla flera kampanjer i samma budstrategi vilket kan vara ett väldigt kraftfullt verktyg i din annonsering. Portföljbudstrategier har i någon form funnits länge inom Google Ads, i början kallade Google dem för flexibla budstrategier.

På senare år har portföljbudstrategier utvecklats mycket och i dag använder vi oftast portföljbudstrategier när vi annonserar på Google Ads.

Para ihop kampanjer

En portföljbudstrategi gör som sagt det möjligt att para ihop kampanjer. Fördelen med att göra detta är du som annonsör kan aggregera data över flera kampanjer vilket i sin tur gör att Googles Smart Bidding-strategier fungerar bättre då du föder Googles algoritmer bättre beslutsunderlag.

Har du få konverteringar i dina kampanjer finns risken att budstrategierna inte fungerar tillräckligt bra men genom att att samla flera kampanjer i en portföljbudstrategi ger du Google möjligheten att använda din budget lite smartare.

Blanda inte äpplen och päron

När du samlar kampanjer i en portfölj är det viktigt att det är liknande kampanjer, om du är e-handlare handlar det ofta om att gruppera kampanjer med liknande ROAS-mål. Om du istället blandar olika typer av kampanjer i en portfölj är risken att dina sämre kampanjer stjäl budget av dina bättre presterande kampanjer. Och det vill du såklart inte.

Är du ett B2B-företag och målet med din annonsering är att fånga in leads, då kan det vara klokt att para ihop kampanjer som levererar ungefär lika bra kvalitet på leads.

För att lyckas med portföljbudstrategier är det alltså viktigt att veta hur dina kampanjer skiljer sig prestationsmässigt. Annars kommer det inte gå att para ihop dem rätt.

Tappar kontroll

Vi gillar att använda portföljbudstrategier. Men en uppenbar nackdel med dem är att du tappar en viss kontroll över dina kampanjer. När du parar ihop kampanjer ger du kampanjerna möjligt att ”rädda varandra” prestationsmässigt.

Risken ökar därför att du inte lika enkelt kan se vilka kampanjer som går bra respektive dåligt. Så även om du använder dig av portföljbudstrategier är det viktigt att analysera kampanjernas prestation individuellt också.

Nya manuella budgivning

Traditionell manuell budgivning på Google Ads används mindre och mindre till förmån för olika automatisera budstrategier. Min kollega Simon kallade nyligen portföljbudstrategier för ”den nya manuella budgivningen”. Även om han sa det med en viss glimt i ögat har en en bra poäng. I många fall är det nunmera i portföljstrategierna som du styr och ändrar dina bud på Google Ads.

Vill du ha hjälp att utveckla portföljbudstrategier på Google Ads så hör gärna av dig till oss på Pineberry.

 

Denna artikel är en summering av när vi hade portföljbudstrategier som ämne i avsnitt 77 av Sökpodden. Lyssna gärna på avsnittet om du vill veta ännu mer om portföljbudstrategier.